PHC Marriage Certificates

Aug-23

GR. 772

Date: 31-Aug-2023

Groom: Mr. Bhawani Shanker

Bride: Lalita Jagani

City: Karachi

GR. 771

Date: 14-July-2023

Groom: Mr. Vikash Gul

Bride: Priya Bhojwani

City: Karachi

GR. 770

Date: 25-Aug-2023

Groom: Mr. Saturgan

Bride: Sunita

City: Karachi

GR. 769

Date: 24-Aug-2023

Groom: Mr. Bebu

Bride: Kaveeta Rani

City: Mirpur Mathelo

GR. 768

Date: 22-Aug-2023

Groom: Mr. Akash Kumar Vaswani

Bride: Kajal

City: Karachi

GR. 759

Date: 18-Aug-2023
number replaced from June

Groom: Mr. Vinesh Kumar Talreja

Bride: Natasha

City: Karachi

GR. 767

Date: 12-Aug-2023

Groom: Mr. Lachman Das Jaisinghani

Bride: Asha Jaisinghani

City: Karachi

GR. 766

Date: 04-Aug-2023

Groom: Mr. Manoj Kumar

Bride: Pooja Devi

City: Thano Bula Khan

JULY-23

GR. 765

Date: 14-July-2023

Groom: Mr. Jai Parkash

Bride: Jaya

City: Badin

GR. 764

Date: 14-July-2023

Groom: Mr. Gul Bahar

Bride: Babeeta Kumari

CIty: Hyderabad

GR. 763

Date: 8-July-2023

Groom: Mr. Kelash Kumar

Bride: Renuka Devi

City: Karachi

JUNE-23

GR. 762

Date: 24-June-2023

Groom: Mr. Santosh Kumar

Bride: Kanta Kumari

City: Kandhkot

GR. 761

Date: 24-June-2023

Groom: Mr. Suraj

Bride: Amrata

City: Kunri

GR. 760

Date: 20-June-2023

Groom: Mr. Sooraj Kumar

Bride: Anjlee

City: Kunri

GR. 759

Date: Replaced in august

GR. 758

Date: 10-June-2023

Groom: Mr. Waneet Kumar

Bride: Reema Rajpoot

City: Quetta

GR. 757

Date: 09-June-2023

Groom: Mr. Vikram Kumar

Bride: Leelawanti

City: Mirpur Khas

GR. 756

Date: 01-June-2023

Groom: Mr. Jasvant Rai

Bride: Jharna

City: Karachi

GR. 755

Date: 01-June-2023

Groom: Mr. Danesh Kumar

Bride: Ravina Kumari

City: Hyderabad

MAY-23

GR. 754

Date: 24-May-2023

Groom: Mr. Viney

Bride: Amerta Bai

City: Karachi

GR. 753

Date: 24-May-2023

Groom: Mr. Danish

Bride: Virla Devi Soothar

City: Karachi

GR. 752

Date: 22-May-2023

Groom: Mr. Govind Ram Malhi

Bride: Chandra Malhi

City: Umerkot

GR. 751

Date: 18-May-2023

Groom: Mr. Dileep Kumar

Bride: Rekha Bai

City: Islamkot

GR. 750

Date: 18-May-2023

Groom: Mr. Ramesh Kumar

Bride: Devi Kumari

City: Hyderabad

GR. 749

Date: 16-May-2023

Groom: Mr. Gurmukh Dass

Bride: Joti Kumari

City: Quetta

GR. 748

Date: 13-May-2023

Groom: Mr. Sunil Kumar

Bride: Sangeeta Kumari

City: Hub

GR. 747

Date: 10-May-2023

Groom: Mr. Rahoul Vijay Ahuja

Bride: Saijal

City: Karachi

GR. 746

Date: 06-May-2023

Groom: Mr. Sumeet Kumar

Bride: Shiwani Kumari

City: Karachi

GR. 745

Date: 06-May-2023

Groom: Mr. Anand Parkash

Bride: Yougeeta Kumari

City: Thana Bula Khan

April-23

GR. 744

Date: 29-April-2023

Groom: Mr. Pitamber Langhani

Bride: Bhaveeta Langhani

City: Mirpur Khas

GR. 743

Date: 27-April-2023

Groom: Mr. Love Kumar

Bride: Twinkle Sonia

City: Karachi

GR. 742

Date: 27-April-2023

Groom: Mr. Mahesh Kumar

Bride: Anjlee Lohana

City: Shaheed Benazirabad

GR. 741

Date: 19-April-2023

Groom: Mr. Shankar Lal

Bride: Sonia Kumari

City: Karachi

GR. 740

Date: 19-April-2023

Groom: Mr. Raj Kumar Ropani

Bride: Hema Roopani

City: Mirpur Khas

GR. 739

Date: 15-April-2023

Groom: Mr. Ajay Kumar

Bride: Rachna Haresh Bhimani

City: Karachi

GR. 738

Date: 13-April-2023

Groom: Mr. Jitender Kumar Uderani

Bride: Sonia Jitender Uderani

City: Karachi

GR. 737

Date: 13-April-2023

Groom: Inder Lal

Bride: Miran Kumari

City: Larkana

GR. 736

Date: 13-April-2023

Groom: Ajeet Kumar

Bride: Raj Kumari

City: Larkana

GR. 735

Date: 13-April-2023

Groom: Pravin Kumar

Bride: Pinky Devi

City: Karachi

GR. 734

Date: 13-April-2023

Groom: Sanjay Parkash

Bride: Rinkal

City: Kashmore

GR. 733

Date: 07-April-2023

Groom: Gavoo Mal

Bride: Vir Bai

City: Liaquatabad

March-23

GR. 732

Date: 31-March-2023

Groom: Ankeet Kumar 

Bride: Sandhiya

City: Hyderabad

GR. 731

Date: 31-March-2023

Groom: Santosh Kumar

Bride: Kisha Ram

City: Shikarpur

GR. 730

Date: 31-March-2023

Groom: Suresh Kunmar Panjwani

Bride: Sonia Rejhra

City: Hyderabad

GR. 729

Date: 31-March-2023

Groom: Rajendar Kumar

Bride: Kaveeta Kumari

City: Shikarpur

GR. 728

cancelled

GR. 727

Date: 28-March-2023

Man Madhur

Neha Rathi

Karachi

GR. 726

Date: 27-March-2023

Sameer Kalra

Megna Gaba

Karachi

GR. 725

Date: 25-March-2023

Shrey Kalra

Nikeeta

Karachi

GR. 724

Date: 25-March-2023

Kuldeep Kumar

Kanchan Kumari

Mirpur Khas

GR. 723

Date: 25-March-2023

Bawesh Kumar

Chandrika Devi Manglani

Hyderabad

GR. 722

Date: 25-March-2023

Avinash Kumar Manglani

Karishma Devi

Hyderabad

GR. 721

Date: 25-March-2023

Sachindar Manglani

Priya Devi

Hyderabad

GR. 720

Date: 25-March-2023

Ajay Kumar 

Lata Devi Manglani

Hyderabad

GR. 719

Date: 22-March-2023

Santosh Kumar Khatri

Shobna Khatri

Karachi

GR. 718

Date: 09-March-2023

Mahaveer

Suneeta Bai

Sakrand

GR. 717

Date: 09-March-2023

Anish Pahuja

Simran Kataria

GR. 716

Date: 09-March-2023

Amar Kumar

Nisha Kumari

Karachi

GR. 715

Date: 03-March-2023

Akash Virjiani

Seeta Virjiani

Hyderabad

GR. 714

Date: 03-March-2023

Sunny Jagasia

Arti

Karachi

GR. 713

Date: 01-March-2023

Dileep Kumar

Salochna Malhi

Karachi

GR. 712

Date: 01-March-2023

Deepak Raj

Sunita Devi

Hyderabad

      MARRIAGE CERTIFICATE FEB 2023    
S.# DATE R.# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 3/2/2023 703 Ashok Kumar Meeran Devi Khairpur
2 6/2/202 704 Jitendar Kumar Rajani Janta Devi Karachi
3 9/2/2023 705 Neeraj Kumar Simran Kingrani Karachi
4 11/2/2023 706 Ramesh Kumar Reeta Ramesh Karachi
5 11/2/2023 707 Veent Urmila Karachi
6 11/2/2023 708 Karan Kirshan Kiran Karachi
7 17/2/2023 709 Aveenash Kumar Jiawanti Lal Hyd
8 24/2/2023 711 Sahil Kumar Amarta Lal Karachi
      MARRIAGE CERTIFICATE JAN 2023    
S.# DATE R.# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 4/1/2023 684 Parmeshwer Parkash Shilpa Bai Karachi
2 7/1/2023 685 Daulat Ram Shanti Bai Kandhkot
3 7/1/2023 686 Sunny Kumar Vushna Karachi
4 7/1/2023 687 Vikram Poonam Karachi
5 7/1/2023 688 Ravi Saveeta Karachi
6 7/1/2023 689 Suraj Mehak Karachi
7 7/1/2023 690 Soomro Soni Karachi
8 7/1/2023 691 Prem Gowri Karachi
9 7/1/2023 692 Soomro Panchi Karachi
10 7/1/2023 693 Jagsi Premi Jogi Karachi
11 7/1/2023 694 Suraj Ratno Mal Karachi
12 7/1/2023 695 Vijay Das Luxmi Karachi
13 7/1/2023 696 Ramesh Ousha Karachi
14 7/1/2023 697 Danish Kolhi Chemi Bai Karachi
15 7/1/2023 698 Ramesh Kumar Jamna Bai Karachi
16 7/1/2023 699 Parbhoo Samjhoo Karachi
17 7/1/2023 700 Vinod Kumar Maya Kumari Karachi
18 21/1/2023 701 Sameer Advani Surman Ahuja Karachi
19 30/1/2022 702 Karan Kumar Ankeeta Kumari Karachi
    MARRIAGE CERTIFICATES DEC 2022      
S.# DATE R.# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 5/12/2022 674 Kundan Sonia Lohana Hyderabad
2 8/12/2022 PHC/MC-8/12/414 copy Jai Hemnani Jharna Harwani Karachi
3 9/12/2022 975 Rajesh Chanda Karachi
4 16/12/2022 976 Kapil Kumar Maneesha Gotam Karachi
5 16/12/2022 977 Sanjay Shahdev Nimerta Hyderabad
6 17/12/2022 978 Jai Shankar Priyanka Kumari Karachi
7 17/12/2022 679 Tarun Kumar Cheena Kumari Karachi
8 17/12/2022 680 Pushpak Kumar Versha Kumari Karachi
9 22/12/2022 681 Vinay Vikash Shoaita Maheshwari Karachi
10 29/12/2022 682 Gul Raj Shilpa Ghotki
11 29/12/2022 683 Sanjay Kumar Reeta Kumari Karachi
  MARRIAGE CERTIFICATE SEP 2022     Sep-22  
S.# DATE R.# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 2/9/2022 657 Mahendar Kumar Raveena Mahindar Sukkur
2 23/9/2022 658 Darshan Mahraj Meena Mahraj Khipro
3 28/9/2022 659 Sanjai Kumar Pooja Sanjai Karachi

    AUGUST 2022    
S.No. DATE R# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 10/08/22 647 Sono Mal Shamila Kumari Chundiko Kahirpur
2 10/08/22 648 Dileep Kumar Lara Bai Chundiko Kahirpur
3 16/08/2022 649 Ajay Kumar Arti Larkana
4 16/08/2022 650 Dileep Kumar Jai Mala Mithi
5 19/08/2022 651 Jai Weshal Pooja Navlani Karachi
6 19/08/2022 652 Neel Akash Sanam Karachi
7 19/08/2022 653 Kailash Kumar Sunaina Bai Karachi
8 23/08/2022 654 Aneel Kumar Tsnwani Neetu Tanwani Karachi
9 26/08/2022 655 Neeraj Mohini Karachi
10 30/08/2022 656 Ajeet Kumar Rakhi Bai Karachi
    July 2022    
S.No. DATE R# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 06/07/22 644 Shankar Lal Meghi Tando Bago
2 18/07/22 645 Kailash Kumar Kawita Karachi
3 27/07/2022 646 Asharam Deoomal. Essarani T.B. Khan

    JUNE 2022    
1 1/6/2022 639 Aoom Parkash Kalawanti Devi Karachi
2 1/6/2022 640 Dileep Kumar Pooja Devi Manglani Karachi
3 1/6/2022 641 Heeranand Kukrani Reeta Kundnani Sukkur
4 16/6/22 642 Sooraj Parkash Anmol Karachi
5 28/6/22 643 Ashok Kumar Koshilia Ashok Kumar Hyderabad
    MAY 2022    
S.# DATE R.# GROOM Name Bride Name City
1 9/5/2022   Vishal Dara Barkha Kukreja Kandhkot
2 10/5/2022 633 Sooraj Sanwlani Vijun CaI Shu Karachi
3 17/5/22 634 Neichal Das Dinani Prinka Devi Ahmed Khan
4 17/5/22 635 Karan Kumar Dinani Komal Thana Bula Khan
5 17/5/22 636 Kanwer Ram Usha Thana Bula Khan
6 25/5/22 637 Naveen Rajani Anjali Bai Kukreja Karachi
7 28/5/22 638 Jiand Rai Shushila Kumari Shahdadkot

    APRIL 2022    
1 5/4/2022 624 Aneel Kumar Mohani M.P.K
2 5/4/2022 625 Ravi Kumar Barkha Kumari Jamshoro
3 5/4/2022 626 Mahesh Kumar Shanti Bai Kashmore
4 8/4/2022 627 Ashok Kumar Rakhi Kumari Sari Jamshoro
5 12/4/2022 628 Vishal Kumar Sunaina Lachman Das Karachi
6 18/4/22 629 Jai Parkash Vankwani Piryanka Bhurban
7 23/4/2022 630 Akshy Dharam Amerta Devi Hyderabad
8 29/4/2022 631 Sawan Kumar Aradhna Karachi
           
    MARCH 2022      
           
1 9/3/2022 PHC/MC 02/16 Ranjeet Kumar Komal Khatri Karachi
2 9/3/2022 617 Mukesh Kumar Padma Badin
3 11/3/2022 618 Rajesh Kumar Sonam Karachi
4 11/3/2022 619 Govinda Kessrani Komal Rani Karachi
5 24/3/2022 620 Anil Kumar Manisha Kumari Jamshoro
6 29/3/22 621 Chander Lal Sarika Ghauspur
7 29/3/2022 622 Paras Kumar Simaran Karachi
8 30/3/2022 623 Teerath Das Anita Kumari Kandhkot
           
      FEBRUARY 2022  
1 1/2/2022 605 Vishan Das Varkha Kumari Karachi
2 1/2/2022 606 Arun Sindhu Kumari Karachi
3 1/2/2022 607 Manish Kumar Raveena Makhija Karachi
4 2/2/2022 608 Kailash Kumar Kashmala Tando Jam
5 4/2/2022 609 Bunesh Kumar Kirshandas Navani Naina Devi Uthal
6 7/2/2022 610 Karan Kumar Priya Kumari Hyderabad
7 8/2/2022 611 Sagar Larai Nikita Lal Karachi
8 10/2/2022 612 Bhawani Shankar Meena Kumari Umer kot
9 12/2/2022 613 Sidhant Kumar Pamnani Ekta Golani U.A.E
10 16/2/2022 614 Rahul ramesh Lekhwani Sandia Kumari Hyderabad
11 24/2/2022 615 Rakesh Kumar Bhimani Madhuri Islamkot
12 28/2/2022 616 Kamal Kumar Versha Devi Mithi
           
     JANUARY 2022    
1   588      
2 9/1/2022 589 Naran Rekah Karachi
3 9/1/2022 590 Sunil Baboo Aashvini Karachi
4 9/1/2022 591 Yashwant Simran Karachi
5 9/1/2022 592 Vicky Nandni Karachi
6 9/1/2022 593 Ameet Kumar Nirmila Karachi
7 9/1/2022 594 Heera Lal Radhika Karachi
8 9/1/2022 595 Nanji Sangeeta Karachi
9 9/1/2022 596 Karan Lal Pushpa Karachi
10 9/1/2022 597 Suneel Deeopa Karachi
11 9/1/2022 598 Sagar Pooja Karachi
12 9/1/2022 599 Shankar Kumar Amita Karachi
13 9/1/2022 600 Vinod Vidya Bai Karachi
14 9/1/2022 601 Govind Chanda Karachi
15 9/1/2022 602 Raju Manoo Karachi
16 9/1/2022 603 Karan Kjal Karachi
17 18/1/22 604 Raj Kamal Indra Raj Matli
           
     DECEMBER 2021    
1 1/12/2021 571 Deepak Lakhani Sandhia Karachi
2 2/12/2021 572 Amar Kumar Jotika Kumari Maheshwari M.P.K
3 3/12/2021 573 Raj Kumar Deepa Kumari Darbar Sahib Buxa pur
4 3/12/2021 574 Akash Kumar Priya Kumari Karachi
5 8/12/2021 575 Mukesh Kumar Aruna Dawani Karachi
6 11/12/2021 576 Kamal Kumar Essrani Hina Ukrani Karachi
7 13/12/2021 577 Sangeet Kumar Sapna Karachi
8 20/12/2021 578 Sandeep Jagani Navisha Hyderabad
9 21/12/2021 579      
10 21/12/2021 580 Sandeep Kumar Geeta Devi Karachi
11 22/12/2021 581 Kailsh Kumar Joshna Karachi
12 23/12/2021 582 Ram Sandesh Sonam Karachi
13 23/12/2021 583 Honey Kotak Anny Kumari Karachi
14 24/12/2021 584 Suneel Kumar Pinjani Reena Kumari Karachi
15 25/12/2021 585 Manesh Shankar Vaswani Sanja Bai Karachi
16 30/12/2021 586 Shusheel Kumar Suneeta Kumari Karachi
17 30/12/2021 587 Madhu Sudhan Maheshwari Anita Maheshwari Karachi
           
     NOVEMBER 2021    
1 2/11/2021 561 Shiv Sagar Natasha Rajani Karachi
2 9/11/2021 562 Anish Kumar Muskan Kohli Karachi
3 13/11/2021 563 Deewan Kumar Jamna Devi Reena Kumari Karachi
4 13/11/2021 564 Ramesh Kumar Meena Kumari Than Bula Khan
5 13/11/2021 565 Ashok Kumar Sunita Kumari Than Bula Khan
6 16/11/2021 566 Waliyat Rai Sunaina Bai Kashmore
7 17/11/2021 567 Anish Kumar Pooja Larai Karachi
8 22/11/2021 568 Ramchand Promila Devi Naserabad
9 23/11/2021 569 Manu Ram Devi Daharki
10 29/11/2021 570 Jashwant Essrani Priyanka Ukrani Karachi
           
     OCTOBER 2021    
1 11/10/2021 558 Ghansham Karishma Hyderabad
2 14/10/2021 559 Vikash Kumar Virwani Anju Raharki
3 18/10/2021 78/10/188 Danesh Kumar (copy ) Aruna Bai Karachi
4 21/10/2021 560 Manesh Kumar Gangwani Priyanka Karachi
5 21/10/2021 561 Manesh Kumar Neelam Deepak Karachi
6 26/10/2021 357/18 Raj Kumar (Copy ) Jasoda Karachi
           
     SEPTEMBER 2021    
1 9/9/2021 552 Vijay Lachmi Karachi
2 10/9/2021 553 Manesh Kumar Kainat Karachi
3 14/9/2021 554 Suresh Kumar Badlani Sapna Devi Karachi
4 15/9/2021 555 Dharmindar Darshna Dharmindar Kumar Mithi
5   556      
6 16/9/2021 557 Sharad Kumar Khushboo Hyderabad
           
           
  JULY & AUGUST        
        CRTIFICATES NOT ISSUED  
           
     JUNE 2021    
1 17/6/2021 546 Mahesh Kumar Kamlan Chundiko
2 5/6/2021 547 Beesham Lal Pooja Mithi
3 5/6/2021 548 Bhagchand Lohana Asha Bai Karachi
4 21/6/2021 549 Akash Kumar Sonia Kirpal Das Rajani Karachi
5 24/6/2021 550 Vikrant Sagar Karishma Karachi
6 28/8/2021 551 Ameet Kumar Priya Bhojwani Karachi
           
     MAY 2021    
1 4/5/2021 541 Aneet Kumar Eshwari Uthal
2 19/5/2021 542 Sanjay Kumar Maheshwari Sapna Kumari Hyderabad
3 19/5/2021 543 Sumeet Kumar Varsha Maheshwari Hyderabad
4 22/5/2021 544 Avinash Sapna Sewani Larkana
5 26/5/2021 545 rajesh Kumar Prinka Perswani Karachi
           
    APRIL  2021    
1 3/4/2021 535 Hans Raj Manglani Daarka Bai Hyderabad
2 5/4/2021 536 Hans Roy Manisha Kumari Hyderabad
3 16/4/2021 537 Sunny Kessrani Kanchan Bhimani Karachi
4          
5 21/4/2021 539 Govind Lal Maya Karachi
6 23/4/2021 540 Veru Mal Gita Devi M.P.K
           
     MARCH 2021    
1 10/3/2021 534 Ashok Kumar Vinita Lal Karachi
           
     FEBRUARY 2021    
1 1/2/2021 529 Suresh Kumar Pooja Kumari Hyderabad
2 1/2/2021 530 Neel Kamal Sapna Kumari Karachi
3 4/2/2021 531 Bheesham Kumar Pooja Kumari Hyderabad
4 4/2/2021 532 Pawan Kumar Pooja Kumari Hyderabad
5 19/2/2021 533 Kishore Kumar Sapna M.P.K
           
     January 2021    
1 7/1/2001 507 Jai Parkash Vankwani Piryanka Karachi
2 8/1/2021 508 Neetan Nath Kohli Nimrita Sagar Karachi
3 10/1/2021 509 Rajesh Anjana Karachi
4 10/1/2021 510 Parmish Shobha Karachi
5 10/1/2021 511 Hareshchand Nomeeta Karachi
6 10/1/2021 512 Ravi Lata Karachi
7 10/1/2021 513 Jetho Gomti Karachi
8 10/1/2021 514 Dileep Kumar Puja Kumari Karachi
9 10/1/2021 515 Dhiraj Shameeta Karachi
10 10/1/2021 516 Chandu Lohar Janta Karachi
11 10/1/2021 517 Gajanand Puja Karachi
12 10/1/2021 518 Ramoon Delaan Karachi
13 10/1/2021 519 Nanak Ram Radha Karachi
14 10/1/2021 520 Rohit Kumar Komal Karachi
15 10/1/2021 521 Mayur Anjana Karachi
16 10/1/2021 522 Dileep Kumar Puja Karachi
17 10/1/2021 523 Soomar Bheel Gawri Karachi
18 10/1/2021 524 Ramesh Lachmi Karachi
19 10/1/2021 525 Ramoon Rekha Karachi
20 19/1/2021 526 Narender Kumar Malhi Raveena M.P.K
21 26/1/2021 527 Kamal Rai Lalwani Kaushalya Karachi
22 28/1/2021 528 Kheemchand Sapna Devi Hyderabad
           
     JANUARY 2020    
S.# DATE R.# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 2/1/2020 441 Rajesh Kumar Moosam Karachi
2 2/1/2020 442 Mukesh Vankwani Nita Bai Karachi
3 3/1/2020 443 Girdhari Lal Hina Kumari Karachi
4 4/1/2020 444 Shivman Jai Singhani Aasha Karachi
5 6/1/2020 445 Khoobchand Alias Khubo Mal Mohani Bai Thanabulakhan
6 8/1/2020 446 Kishor Kumar Kahtri Godawari Karachi
7 18/1/2020 447 Pardeep Kumar Neelam Karachi
8 18/1/2020 448 Daya Ram Hunda Bai Thana Ahmed Khan
9 22/1/2020 449 Harish Kumar Sonia Karachi
10 22/1/2020 450 Narinder Kumar Brakha Parkash Karachi
11 22/1/2020 451 Taran Kumar Soni Kumari Karachi
12 24/1/2020 452 Deepak Kumar Kanwal Rani Karachi
13 24/1/2020 453 Parkash Sundra Karachi
14 24/1/2020 454 Shiwa Kolhi Madhu Karachi railway ground
15 24/1/2020 455 Ramesh Ajju Bai Karachi railway ground
16 24/1/2020 456     Karachi railway ground
17 24/1/2020 457     Karachi railway ground
18 24/1/2020 458     Karachi railway ground
19 24/1/2020 459 Naroo Raji Karachi railway ground
20 24/1/2020 460 Prem Anita Karachi railway ground
21 24/1/2020 461 Vikram Ouma Karachi railway ground
22 24/1/2020 462 Pardeep Eshwari Karachi railway ground
23 28/1/2020 463 Sunny Talreja Bhajan Mal Karachi
           
     FEBRUARY 2020    
1 10/2/2020 464 Vinod Kumar Meghna Karachi
2 14/2/2020 465 Avinash Sharma Sadhna Kumari Karachi
3 15/2/220 466 Parekshit Sharma Prinka Sewani Karachi
4 18/2/2020 467 Aroon Kumar Kiran Mirpurmathelo
5 19/2/2020 468 Vikram Kumar Kirpalni Reema Bai Karachi
6 20/2/220 469 Umesh Kumar Pabani Sunaina Lohana Hyderabad
7 22/2/2020 470 Pawan Kumar Chandni Kumari TandoAlayar
8 24/2/2020 471 Hemant Kumar Pushpa Chandani M.P.K
9 28/2/2020 472 Vishal Anand Nisha Daivi TandoAlayar
           
     MARCH 2020    
1 2/3/2020 473 Omang Kumar Rooma Kumari M.P.K
2 3/3/2020 474 Dr.Dharampal Paryar Pooanam Alias Lachmi bai Jacobabad
3 16/3/2020 475 Sunil Kumar Manglani Komal Devi Jamshoro
4 16/3/2020 476 Mihan Kumar Manglani Jhanka Devi Jamshoro
5 16/3/2020 477 Akshay Parekh Manglani Murk Jamshoro
6 16/3/2020 478 Virender Kumar Manglani Chander Kanta Jamshoro
7 16/3/2020 479 Manoj Kumar Manglani Durga Hyderabad
8 16/3/2020 480 Anil Kumar Manglani Deepa Jamshoro
9 16/3/2020 481 Naresh Kumar Barkha Devi Jamshoro
10 16/3/2020 482 Ramesh Kumar Kiran Devi Manglani Jamshoro
           
NO CERTIFICATES ISSUED APRIL 2020          
           
    May 2020    
1 29/5/2020 483 Rahul Jasrani Sumbal Bai Karachi
2 29/5/2020 484 Sanjay Kumar Lakhwani Aroona Lakhwani Karachi
           
     June 2020    
1 10/6/2020 485 Darshan Kumar Sushila Karachi
2 26/6/2020 486 Dheeraj Rameela Karachi
3 26/6/2020 487 Ananad Parkash Suman Karachi
           
     July 2020    
1 20/7/2020 488 Suresh Kumar Padma Kumari Mirpurkhas
           
           
     SEPTEMBER 2020    
1 11/9/2020 489 Muneel Kumar Jaivanti Kumari Karachi
2 17-9/2020 490 Mahesh Kumar Tirsha Karachi
           
     OCTOBER 2020    
1 5/10/2020 491 Tulsi Das Kewlani Sapna Devi Thana Bula Khan
2 6/10/2020 492 Parvesh Kumar Sindhya Kumari Karachi
           
     NOVEMBER 2020    
1 3/11/2020 493 Umesh Kumar Bharti Karachi
2 18/11/2020 494 Deepak Hans Ramella Karachi
3 25/11/2020 495 Vijay Kumar Karishma Kumari Piryaloi
4 25/11/2020 496 Ashok Kumar Rani Bai Larkana
           
     December 2020    
1 5/12/2020 497 Ram Shankar Baby Maheshwari Chachro
2 7/12/2020 498 Roheet Rai Kanchan Maheshwari Hyderabad
3 9/12/2020 499 Romesh Kumar Vinita Moorpani Karachi
4 10/12/2020 500 Chamkey Leemani Sundia Devi Hyderabad
5 16/12/2020 501 Ravish Kumar Khushboo Karachi
6 17/12/2020 502 Bhawan Das Neelam Hyderabad
7 19/12/2020 503 Deepak Kumar Neelam Kumar Maheshwari Hyderabad
8 19/12/2020 504 Munesh Sharma Kanwal Mithi
9 23/12/2020 505 Ameet Kumar Kiran Kumari Karachi
10 30/12/2020 506 Sachanand Raj Kumari Larkana

    Certificates 2019      
           
S.NO ISSUE DATE REFERENCE NO. ROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 04/01/2019 PHC/MC/379/19 Mr. Madan Miss. Aarti   Karachi
2 04/01/2019 PHC/MC/380/19 Mr. Parsoo Miss. Pooja  Karachi
3 04/01/2019 PHC/MC/381/19 Mr. Dileep Kumar Miss. Maria   Karachi
4 08/01/2019 PHC/MC/382/19 Mr. Vivek Pinjiani Miss. Nisha Jethwani  Karachi
5 08/01/2019 PHC/MC/383/19 Mr. Ravi Kumar Miss. Sheela Bai  Karachi
6 16/01/2019 PHC/MC/384/19 Mr. Vijay Kumar Miss. Aneeta  Hyderabad
7 24/01/2019 PHC/MC/385/19 Mr. Kailash Kumar Rajani Miss. Pooja Kishan chand Motiani Karachi
8 09/02/2019 PHC/MC/386/19 Mr. Sunil Kumar Miss. Reeta Kumari  Kandhkot
9 09/02/2019 PHC/MC/387/19 Mr. Sundroo Larai Miss. Maya Bai Khairpur
10 15/02/2019 PHC/MC/388/19 Mr. Bhagwan Das Miss. Reeta Bhagwan Das Hyderabad
11 20/02/2019 PHC/MC/389/19 Mr. Lakhmi Chand Miss. Mehwish Karachi
12 23/02/2019 PHC/MC/390/19 Mr. Asoodo.H. Perchani Miss. Meera Bai Nawabshah
13 25/02/2019 PHC/MC/391/19 Mr. Sagar Kumar Miss. Neelam Hyderabad
14 01/03/2019 PHC/MC/392/19 Mr. Vinesh Kumar Miss. Sonam Karachi
15 03/03/2019 PHC/MC/393/19 Mr. Gurmukh Das Miss. Vijay Kumari Karachi
16 08/03/2019 PHC/MC/394/19 Mr. Ameet Kumar Miss. Paras Rani Karachi
17 25/03/2019 PHC/MC/395/19 Mr. Munawar Lal Miss. Meena Kumari Thana Bula Khan
18 28/03/2019 PHC/MC/396/19 Mr. Sanjay Kumar Ahuja Miss. Sandhya Kumari Karachi
19 30/03/2019 PHC/MC/397/19 Mr. Sajan Das Miss. Rachna Hindu Pehlani Choondiko
20 31/03/2019 PHC/MC/398/19 Mr. Nakash Miss. Kavita Karachi
21 08/04/2019 PHC/MC/399/19 Mr. Khempar Shahani Miss. Kosheela Islamkot
22 08/04/2019 PHC/MC/400/19 Mr. Ameet Kumar Miss. Sindhu Naresh Karachi
23 11/04/2019 PHC/MC/401/19 Mr. Sateesh Pal Miss. Sonia Kumari Sukkur
24 13/04/2019 PHC/MC/402/19 Mr. Naresh Kumar Aruwani Miss. Reena Kumari Hyderabad
25 30/04/2019 PHC/MC/404/19 Mr. Aneel Kumar Miss. Lachhmi Karachi
26 04/05/2019 PHC/MC/405/19 Mr. Megho Mal Miss. Rejho Bai Thana Bula Khan
27 04/05/2019 PHC/MC/406/19 Mr. Dasrat Miss. Padma Mithi
28 04/05/2019 PHC/MC/407/19 Mr. Sumair Khatri Miss. Shilpa Karachi
29 15/05/2019 PHC/MC/408/19 Mr. Parshotam Dass Miss. Sheela Shdadpur
30 24/05/2019 PHC/MC/409/19 Mr. Pradeep Kumar Miss. Pooja Shdadpur
31 24/05/2019 PHC/MC/410/19 Mr. Mahesh Kumar Miss. Sindhu Bai Karachi
32 31/05/2019 PHC/MC/411/19 Mr. Pawan Kumar Miss. Varsha Kumari Karachi
33 01/07/2019 PHC/MC/412/19 Mr. Essar Das Miss. Rukhmani Bai Thana Bula Khan

  MARRIAGE CERTIFICATE OF 2018        
S.NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 02/01/2018 PHC/MC/241/18 Mr. Ashok Kumar Miss. Meera Bai Thana Bula Khan
2 09/01/2018 PHC/MC/242/18 Mr. Sandeep Kumar Raj Pal Miss. Nisha Karachi
3 11/01/2018 PHC/MC/243/18 Mr. Jatinder Kumar Miss. Divya Balani  
4 20/01/2018 PHC/MC/244/18 Mr. Pehlaj Ram Miss. Krishna Bai Thana Ahmed Khan
5 20/01/2018 PHC/MC/245/18 Mr. Kundan Mal Miss. Geeta Bai Thana Ahmed Khan
6 28/01/2018 PHC/MC/246/18 Mr. Vinod Ratna Miss. Pooja Kumari Karachi
7 28/01/2018 PHC/MC/247/18 Mr. Aneel Miss. Aarti Karachi
8 28/01/2018 PHC/MC/248/18 Mr. Bharat Miss. Komal Karachi
9 28/01/2018 PHC/MC/249/18 Mr. Sheti Miss. Sadhna Karachi
10 28/01/2018 PHC/MC/250/18 Mr. Deepak Miss. Poonam Karachi
11 28/01/2018 PHC/MC/251/18 Mr. Sunil Kurba Miss. Behna Karachi
12 28/01/2018 PHC/MC/252/18 Mr. Ranjeet Miss. Aashika Kumari Karachi
13 28/01/2018 PHC/MC/253/18 Mr. Jaman Miss. Sunita Bai Karachi
14 28/01/2018 PHC/MC/254/18 Mr. Umair Singh Miss. Neelo Bai Karachi
15 28/01/2018 PHC/MC/255/18 Mr. Aneel Kumar Miss. Permi Bai Karachi
16 28/01/2018 PHC/MC/256/18 Mr. Moolchand Miss. Nathi Bai Karachi
17 28/01/2018 PHC/MC/257/18 Mr. Harichand Miss. Janki Bai Karachi
18 28/01/2018 PHC/MC/258/18 Mr. Anand Miss. Kiran Karachi
19 28/01/2018 PHC/MC/259/18 Mr. Satish Miss. Lakshmi Karachi
20 28/01/2018 PHC/MC/260/18 Mr. Sameer Miss. Karishma Kumari Karachi
21 28/01/2018 PHC/MC/261/18 Mr. Raj Tarsi Miss. Beena Karachi
22 28/01/2018 PHC/MC/262/18 Mr. Chetan Miss. Komal Karachi
23 28/01/2018 PHC/MC/263/18 Mr. Dayal Miss. Aasha Karachi
24 28/01/2018 PHC/MC/264/18 Mr. Vijay Kumar Miss. Anmol Karachi
25 28/01/2018 PHC/MC/265/18 Mr. Vijay Kumar Miss. Amrat Karachi
26 28/01/2018 PHC/MC/266/18 Mr. Pehlaj Miss. Suduri Karachi
27 28/01/2018 PHC/MC/267/18 Mr. Atam Kumar Miss. Haryan Karachi
28 28/01/2018 PHC/MC/268/18 Mr. Sajan Miss. Rangu Karachi
29 28/01/2018 PHC/MC/269/18 Mr. Arjun Miss. Jamna Karachi
30 28/01/2018 PHC/MC/270/18 Mr. Kewal Miss. Kheman Karachi
31 28/01/2018 PHC/MC/271/18 Mr. Jumo Miss. Reshman Karachi
32 28/01/2018 PHC/MC/272/18 Mr.  Dewan Miss. Rupa Bai Karachi
33 28/01/2018 PHC/MC/273/18 Mr. Ramesh Kumar Miss. Sangeeta Karachi
34 28/01/2018 PHC/MC/274/18 Mr. Chander Miss. Gajri Karachi
35 28/01/2018 PHC/MC/275/18 Mr. Jay Mal Miss. Neelam Karachi
36 28/01/2018 PHC/MC/276/18 Mr. Ramesh Miss. Rekha Karachi
37 28/01/2018 PHC/MC/277/18 Mr. Preetam Kumar Miss. Maria Karachi
38 28/01/2018 PHC/MC/278/18 Mr. Nagji Miss. Varju Karachi
39 28/01/2018 PHC/MC/279/18 Mr. Ratan Lal Miss. Tejan Karachi
40 28/01/2018 PHC/MC/280/18 Mr. Meghoo Mal Miss. Bhuri Karachi
41 28/01/2018 PHC/MC/281/18 Mr. Manji Miss. Samjhu Karachi
42 28/01/2018 PHC/MC/282/18 Mr. Kanji ram Miss. Dhai Karachi
43 28/01/2018 PHC/MC/283/18 Mr. Sajan Miss. Khatu Karachi
44 28/01/2018 PHC/MC/284/18 Mr. Shankar Miss. Lata Karachi
45 28/01/2018 PHC/MC/285/18 Mr. kanji Miss. Dhiya Karachi
46 28/01/2018 PHC/MC/286/18 Mr. Balam Miss. Gowri Karachi
47 28/01/2018 PHC/MC/287/18 Mr. Banoo Miss. Nenoo Karachi
48 28/01/2018 PHC/MC/288/18 Mr. Chanoo Miss. Kamoo Karachi
49 28/01/2018 PHC/MC/289/18 Mr. Sajan Miss. Waalihan Karachi
50 28/01/2018 PHC/MC/290/18 Mr. Hakam Miss. Sonari Karachi
51 28/01/2018 PHC/MC/291/18 Mr. Khemoo Miss. Soomri Karachi
52 28/01/2018 PHC/MC/292/18 Mr. Naroo Miss. Parsan Karachi
53 28/01/2018 PHC/MC/293/18 Mr. Bhagchand Miss. Prema Karachi
54 28/01/2018 PHC/MC/294/18 Mr. Premchand Miss. Heeroo Karachi
55 28/01/2018 PHC/MC/295/18 Mr. Raju Miss. Bayan Karachi
56 28/01/2018 PHC/MC/296/18 Mr. Chakoo Miss. Kikoo Karachi
57 28/01/2018 PHC/MC/297/18 Mr. Narayan Miss. Ganga Karachi
58 28/01/2018 PHC/MC/298/18 Mr. Bhyaro Miss. Rani Karachi
59 28/01/2018 PHC/MC/299/18 Mr. Malook Miss. Maryan Karachi
60 28/01/2018 PHC/MC/300/18 Mr. Mohan Miss. Sakina Karachi
61 28/01/2018 PHC/MC/301/18 Mr. Balam Miss. Janju Karachi
62 28/01/2018 PHC/MC/302/18 Mr. Kesro Miss. Najma Karachi
63 28/01/2018 PHC/MC/303/18 Mr. Bhuro Miss. Dahi Karachi
64 28/01/2018 PHC/MC/304/18 Mr. Khamisoo Miss. Bhagli Karachi
65 28/01/2018 PHC/MC/305/18 Mr. Jeram Miss. Durga Karachi
66 28/01/2018 PHC/MC/306/18 Mr. Gordhan Miss. Harya Karachi
67 28/01/2018 PHC/MC/307/18 Mr. Kaltar Miss. Lachhmi Karachi
68 28/01/2018 PHC/MC/308/18 Mr. Jayram Miss. Gowri Karachi
69 28/01/2018 PHC/MC/309/18 Mr. Mohan Miss. Heeran Karachi
70 28/01/2018 PHC/MC/310/18 Mr. Paro Miss. Pawan Kumari Karachi
71 28/01/2018 PHC/MC/311/18 Mr. Sajan Miss. Kikoo Karachi
72 28/01/2018 PHC/MC/312/18 Mr. Ganyo Miss. Kalli Karachi
73 28/01/2018 PHC/MC/313/18 Mr. Walam Miss. Amena Karachi
74 28/01/2018 PHC/MC/314/18 Mr. Laloo Miss. Subhagi Karachi
75 28/01/2018 PHC/MC/315/18 Mr. Bhagchand Miss. Tari Karachi
76 28/01/2018 PHC/MC/316/18 Mr. Sukhyo Miss. Walihan Karachi
78 28/01/2018 PHC/MC/317/18 Mr. Shawo Miss. Heeroo Karachi
79 28/01/2018 PHC/MC/318/18 Mr. Hakeem Miss. Jamoon Karachi
80 28/01/2018 PHC/MC/319/18 Mr. Sarwan Kumar Miss. Hermi Karachi
81 28/01/2018 PHC/MC/320/18 Mr. Khemoo Miss. Kavita Karachi
82 28/01/2018 PHC/MC/321/18 Mr. Punhoo Miss. Ameena Karachi
83 28/01/2018 PHC/MC/322/18 Mr. Tigyo Miss. Ambo Karachi
84 28/01/2018 PHC/MC/323/18 Mr. Renjho mal Miss. Rahima Karachi
85 28/01/2018 PHC/MC/324/18 Mr. Mahram Miss. Soni Karachi
86 28/01/2018 PHC/MC/325/18 Mr. Rajiv Rajesh Khanna Miss. Vijanti Karachi
87 28/01/2018 PHC/MC/326/18 Mr. Akshay Raj Dara Miss. Priya Anand Karachi
88 28/01/2018 PHC/MC/327/18 Mr. Moolchand Miss. Mooli Karachi
89 28/01/2018 PHC/MC/328/18 Mr. Loonio Miss. Najo Karachi
90 28/01/2018 PHC/MC/329/18 Mr. Sheroo Miss. Jumo Karachi
91 06/02/2018 PHC/MC/330/18 Mr. Sanjay Kumar Miss. Alka Karachi
92 08/02/2018 PHC/MC/331/18 Mr. Aakash Wadhwani Miss. Manisha Devi Karachi
93 10/02/2018 PHC/MC/332/18 Mr. Ashok Kumar Miss. Heer Karachi
94 14/02/2018 PHC/MC/333/18 Mr. Thanwar Das Miss. Vidya Badin
95 19/02/2018 PHC/MC/334/18 Mr. Ranjeet Kumar Miss. Komal Khatri Karachi
96 21/02/2018 PHC/MC/335/18 Mr. Naresh Miss. Gayatri Karachi
97 01/03/2018 PHC/MC/336/18 Mr. Jeetandar Kumar Miss. Joti Kumari Hyderabaad
98 03/03/2018 PHC/MC/337/18 Mr. Sameet Kumar Miss. Tina Kuamri Hyderabad
99 05/03/2018 PHC/MC/338/18 Mr. Santosh Kumar Miss. Jai Mala Mithi
100 20/03/2018 PHC/MC/339/18 Mr. Kanwal Panjwani Miss. Sapna Kuamri Karachi
101 02/04/2018 PHC/MC/340/18 Mr. Ameet Kumar Miss. Kanwal Karachi
102 02/04/2018 PHC/MC/341/18 Mr. Deepak Kumar Miss. Meeta Kumar Hyderabad
103 05/04/2018 PHC/MC/342/18 Mr. Ashok Kumar Miss. Anita Karachi
104 14/04/2018 PHC/MC/343/18 Mr. Sooraj Kumar Miss. Sandhya Karachi
105 20/04/2018 PHC/MC/344/18 Mr. Shashi Raja Miss. Komal Gopi Karachi
106 23/04/2018 PHC/MC/345/18 Mr. Danesh Kumar Miss. Kumari Priyanka Karachi
107 25/04/2018 PHC/MC/346/18 Mr. Douklat Ram Dinani Miss. Kheema Devi T.B.Khan
108 27/04/2018 PHC/MC/347/18 Mr. Deepak Miss. Preetika Karachi
109 28/04/2018 PHC/MC/348/18 Mr. Chaman Lal Miss. Mohini Mithi
110 02/05/2018 PHC/MC/349/18 Mr. Kamlesh Kumar Miss. Lohana Komal Pardhan Karachi
111 02/05/2018 PHC/MC/350/18 Mr. Ishwar Das Miss. Jamna Devi Mirpurkhas
112 02/05/2018 PHC/MC/351/18 Mr. Surinder Kumar Miss. Kavita Karachi
113 10/05/2018 PHC/MC/352/18 Mr. Banti Lal Miss. Poonam Kumari Dadu
114 10/05/2018 PHC/MC/353/18 Mr. Aneel Kumar Miss. Dhanwanti Mirpurkhas
115 11/05/2018 PHC/MC/354/18 Mr. Sanjay Lal Miss. Shobha Tandoalayar
116 16/05/2018 PHC/MC/355/18 Mr. Lekhoo Mal Miss. Shreemati Seeta Bai Thana Bula khan
117 19/05/2018 PHC/MC/356/18 Mr. Govind Miss. Sushila Devi Thana Mohd Khan
118 01/06/2018 PHC/MC/357/18 Mr. Raj Kumar Miss. Jasoota Karachi
119 02/06/2018 PHC/MC/358/18 Mr. Arun Kumar Miss. Sunaina Sukkur
120 26/06/2018 PHC/MC/359/18 Mr. Sunny Kumar Miss. Anjlee Karachi
121  26/06/2018 PHC/MC/360/18 Mr. Kumar Pankaj Miss. Honey Devi Karachi
122  29/06/2018 PHC/MC/361/18 Mr. Aneel Kumar Miss. Aneela Kumari Karachi
123 05/07/2018 PHC/MC/362/18 Mr. Dileep Kumar Miss. Oasha Bai Hyderabad
124 01/08/2018 PHC/MC/363/18 Mr. Kuldeep Khiani Miss. Sapna Doultani Karachi
125 04/08/2018 PHC/MC/364/18 Mr. Vabe Kishan Miss. Rekha Karachi
126 08/08/2018 PHC/MC/365/18 Mr. Gurmukh Nankani Miss. Vijanti Nankani Ghotki
127 27/08/2018 PHC/MC/366/18 Mr. Moti Ram Miss. Pushpa Khipro
128 18/09/2018 PHC/MC/367/18 Mr. Parkash Kumar Mrs. Neel Kanwal Karachi
129 25/09/2018 PHC/MC/368/18 Mr. Arjan Das Mrs. Sunita Bai Ghouspur
130 26/09/2018 PHC/MC/369/18 Mr. Dhanesh Kumar Mrs. Poonam Bai Tando Ghulam Ali
131 02/10/2018 PHC/MC/370/18 Mr. Akash Kumar Mrs. Neha Karachi
132 16/10/2018  PHC/MC/371/18 Mr. Suresh Kumar Mrs. Reeta Bai Ghotki
133 24/10/2018  PHC/MC/372/18 Mr. Qeemat Mrs. Pushpa Devi Lasbela
134 14/11/2018  PHC/MC/373/18 Mr. Dharampal Mrs. Sangeeta Ghouspur
135 14/11/2018  PHC/MC/374/18 Mr. Rajesh Kumar Mrs. Kavita Kumari Umerkot
136 07/12/2018  PHC/MC/375/18 Mr. Rohit Roy Dheer Mrs. Deela Hyderabad
137 18/12/2018  PHC/MC/376/18 Mr. Nitesh Perwani Mrs. Natasha Lohana Karachi
138 29/11/2018  PHC/MC/377/18 Mr. Pardeep Perwani Mrs. Priya Pinjani Karachi
139 31/11/2018  PHC/MC/378/18 Mr. Dev Anand Mrs. Mona Liza Karachi

MARRIAGE CERTIFICATE OF 2017          
S.NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 07/01/2017 PHC/MC/59/17 Mr. Ajit Kumar Miss. Kamal Shikarpur
2 17/01/2017 PHC/MC/60/17 Mr. Jhaman Das Miss. Anita Karachi
3 21/01/2017 PHC/MC/61/17 Mr. Pardeep Kumar Miss. Manisha Karachi
4 23/01/2017 PHC/MC/62/17 Mr. Ameet Vankwani Miss. Anamica Raj Karachi
5 07/01/2017 PHC/MC/63/17 Mr. Ajeet S. Vankwani Miss. Angelee Bhajan Karachi
6 23/01/2017 PHC/MC/64/17 Mr. Anand Jeevat Vaswani Miss. Lata Shahdev Vankwani Karachi
7 30/01/2017 PHC/MC/65/17 Mr. Saman Mal Miss. Lachmi Bai Hyderabad
8 30/01/2017 PHC/MC/66/17 Mr. Ashok Kumar Miss. Monika Mirpurkhas
9 06/02/2017 PHC/MC/67/17 Mr. Dharmoon Mal Miss. Pushpa Devi Karachi
10 13/02/2017 PHC/MC/68/17 Mr. Lovesh Miss. Jaya Bhatia Karachi
11 21/02/2017 PHC/MC/69/17 Mr. Vinod Dhirani Miss. Kalpana Karachi
12 28/02/2017 PHC/MC/71/17 Mr. Rajendar Kumar Rajani Miss. Janta Devi Karachi
13 28/02/2017 PHC/MC/72/17 Mr. Kelash Kumar Miss. Sonia Darshan Lal Karachi
14 28/02/2017 PHC/MC/73/17 Mr. Dewanand Rajani Miss. Sapna Kumari Hyderabad
15 10/03/2017 PHC/MC/77/17 Mr. Rakesh Kumar Miss. Arti Devi Karachi
16 30/03/2017 PHC/MC/79/17 Mr. Rajesh Miss. Shano Y.M.C.A Ground Karachi
17 30/03/2017 PHC/MC/80/17 Mr. Naresh Miss. Shantoo Y.M.C.A Ground Karachi
18 30/03/2017 PHC/MC/81/17 Mr. Rahool Miss. Anmol Y.M.C.A Ground Karachi
19 30/03/2017 PHC/MC/82/17 Mr. Ashok Miss. Meena Y.M.C.A Ground Karachi
20 30/03/2017 PHC/MC/83/17 Mr. Khushal Miss. Raj Vanti Y.M.C.A Ground Karachi
21 30/03/2017 PHC/MC/84/17 Mr. Deepak Sharma Miss. Madhoo Y.M.C.A Ground Karachi
22 30/03/2017 PHC/MC/85/17 Mr. Mukesh Miss. Rukhmani Y.M.C.A Ground Karachi
23 30/03/2017 PHC/MC/86/17 Mr. Mukesh Miss. Moomal Y.M.C.A Ground Karachi
24 30/03/2017 PHC/MC/87/17 Mr. Sunil Miss. Kiran Y.M.C.A Ground Karachi
25 30/03/2017 PHC/MC/88/17 Mr. Raju Miss. Meena Y.M.C.A Ground Karachi
26 30/03/2017 PHC/MC/89/17 Mr. Raju Miss. Nena Y.M.C.A Ground Karachi
27 30/03/2017 PHC/MC/90/17 Mr. Sham Miss. Summan Y.M.C.A Ground Karachi
28 30/03/2017 PHC/MC/91/17 Mr. Kishor Miss. Suneeta Y.M.C.A Ground Karachi
29 30/03/2017 PHC/MC/92/17 Mr. Madan Lal Miss. Soonam Y.M.C.A Ground Karachi
30 30/03/2017 PHC/MC/93/17 Mr. Raju Miss. Reema Y.M.C.A Ground Karachi
31 30/03/2017 PHC/MC/94/17 Mr. Kishan Kumar Miss. Puja Y.M.C.A Ground Karachi
32 30/03/2017 PHC/MC/95/17 Mr. Sunny Miss. Maya Y.M.C.A Ground Karachi
33 30/03/2017 PHC/MC/96/17 Mr. Keeroo Miss. Karishma Y.M.C.A Ground Karachi
34 30/03/2017 PHC/MC/97/17 Mr. Mool Chand Miss. Chirmi Y.M.C.A Ground Karachi
35 30/03/2017 PHC/MC/98/17 Mr. Naresh Miss. Meena Bai Y.M.C.A Ground Karachi
36 30/03/2017 PHC/MC/99/17 Mr. Manji Miss. Pappi Y.M.C.A Ground Karachi
37 30/03/2017 PHC/MC/100/17 Mr. Mohan Kumar Miss. Jamna Bai Y.M.C.A Ground Karachi
38 30/03/2017 PHC/MC/101/17 Mr. Vishal Miss. Jeoti Y.M.C.A Ground Karachi
39 30/03/2017 PHC/MC/102/17 Mr. Khemoo Miss. Anuradha Y.M.C.A Ground Karachi
40 30/03/2017 PHC/MC/103/17 Mr. Danish Miss. Puja Y.M.C.A Ground Karachi
41 30/03/2017 PHC/MC/104/17 Mr. Jay Ram Miss. Ganga Y.M.C.A Ground Karachi
42 30/03/2017 PHC/MC/105/17 Mr. Lakhu Miss. Shauri Y.M.C.A Ground Karachi
43 30/03/2017 PHC/MC/106/17 Mr. Gangu Miss. Jhamoo Y.M.C.A Ground Karachi
44 30/03/2017 PHC/MC/107/17 Mr. Haresh Miss. Soomri Y.M.C.A Ground Karachi
45 30/03/2017 PHC/MC/108/17 Mr. Bharko Miss. Bhagi Y.M.C.A Ground Karachi
46 30/03/2017 PHC/MC/109/17 Mr. Gulab Miss. Haseena Y.M.C.A Ground Karachi
47 30/03/2017 PHC/MC/110/17 Mr. Sodho Miss. Meerat Y.M.C.A Ground Karachi
48 30/03/2017 PHC/MC/111/17 Mr. Subhago Miss. Haseena Y.M.C.A Ground Karachi
49 30/03/2017 PHC/MC/112/17 Mr. Allahdino Miss. Meerat Y.M.C.A Ground Karachi
50 30/03/2017 PHC/MC/113/17 Mr. Ganyo Miss. Aammi Y.M.C.A Ground Karachi
51 30/03/2017 PHC/MC/114/17 Mr. Jivraj Miss. Kesar Y.M.C.A Ground Karachi
52 30/03/2017 PHC/MC/115/17 Mr. Chandan Miss. Laheera Y.M.C.A Ground Karachi
53 30/03/2017 PHC/MC/116/17 Mr. Raju Miss. Kavita Y.M.C.A Ground Karachi
54 30/03/2017 PHC/MC/117/17 Mr. Chetan Miss. Mori Y.M.C.A Ground Karachi
55 30/03/2017 PHC/MC/118/17 Mr. Prem Miss. Nama Y.M.C.A Ground Karachi
56 30/03/2017 PHC/MC/119/17 Mr. Maghan Miss. Pari Y.M.C.A Ground Karachi
57 30/03/2017 PHC/MC/120/17 Mr. Devji Miss. Sarma Y.M.C.A Ground Karachi
58 30/03/2017 PHC/MC/121/17 Mr. Jalal Miss. Dhai Y.M.C.A Ground Karachi
59 30/03/2017 PHC/MC/122/17 Mr. Amolakh Miss. Jareena Y.M.C.A Ground Karachi
60 30/03/2017 PHC/MC/123/17 Mr. Yaro Miss. Rani Y.M.C.A Ground Karachi
61 30/03/2017 PHC/MC/124/17 Mr. Chanesar Miss. Rakhma Y.M.C.A Ground Karachi
62 30/03/2017 PHC/MC/125/17 Mr. Naru Miss. Rahima Y.M.C.A Ground Karachi
63 30/03/2017 PHC/MC/126/17 Mr. Mohan Miss. Sameena Y.M.C.A Ground Karachi
64 30/03/2017 PHC/MC/127/17 Mr. Rano Miss. Tar Bai Y.M.C.A Ground Karachi
65 30/03/2017 PHC/MC/128/17 Mr. Nanji Miss. Summi Y.M.C.A Ground Karachi
66 30/03/2017 PHC/MC/129/17 Mr. Rano Miss. Choni Y.M.C.A Ground Karachi
67 30/03/2017 PHC/MC/130/17 Mr. Nihal Miss. Dhahi Y.M.C.A Ground Karachi
68 30/03/2017 PHC/MC/131/17 Mr. Ramesh Miss. Aniyan Y.M.C.A Ground Karachi
69 30/03/2017 PHC/MC/132/17 Mr. Lachman Miss. Gulaba Y.M.C.A Ground Karachi
70 30/03/2017 PHC/MC/133/17 Mr. Ganga Ram Miss. Bari Y.M.C.A Ground Karachi
71 30/03/2017 PHC/MC/134/17 Mr. Ghaman Miss. Valihan Y.M.C.A Ground Karachi
72 30/03/2017 PHC/MC/135/17 Mr. Aakash Miss. Chandani Y.M.C.A Ground Karachi
73 30/03/2017 PHC/MC/136/17 Mr. Bhano Miss. Ghomi Y.M.C.A Ground Karachi
74 30/03/2017 PHC/MC/137/17 Mr. Haresh Miss. Kaveeta Y.M.C.A Ground Karachi
75 30/03/2017 PHC/MC/138/17 Mr. Naroo Miss. Jayan Y.M.C.A Ground Karachi
76 20/03/2017 PHC/MC/140/17 Mr. Rakesh Khamuani Miss. Kiran Karachi
77 20/03/2017 PHC/MC/141/17 Mr. Mukesh Pal Khamuani Miss. Reeta Karachi
78 20/03/2017 PHC/MC/142/17 Mr. Mukesh Pal Khamuani Miss. Raj Kumari Karachi
79 20/03/2017 PHC/MC/143/17 Mr. Manoj Kumar Khamuani Miss. Sonia Kumari Karachi
80 20/03/2017 PHC/MC/144/17 Mr. Manoj Kumar Miss. Kanwal Khamuani Karachi
81 21/03/2017 PHC/MC/145/17 Mr. Dhanesh Kumar Miss. Vimlla Devi Karachi
82 29/03/2017 PHC/MC/146/17 Mr. Ramesh Kumar Miss. Veena Bai Karachi
83 10/04/2017 PHC/MC/147/17 Mr. Vikram Miss. Sunita Karachi
84 04/05/2017 PHC/MC/154/17 Mr. Chetan Mal Miss. Meeran Bai Hyderabad
85 04/05/2017 PHC/MC/155/17 Mr. Mangal Das Miss. Reeta Devi Hyderabad
86 04/05/2017 PHC/MC/156/17 Mr. Chetan Lal Miss. Kavita Hyderabad
87 05/05/2017 PHC/MC/157/17 Mr. Naresh Kumar Miss. Durga Bai Karachi
88 01/06/2017 PHC/MC/162/17 Mr. Sham lal Manglani Miss. Rekha Bai Thana Ahmed Khan
89 03/06/2017 PHC/MC/163/17 Mr. Gopal Miss. Durpati Thana Bola Khan
90 03/06/2017 PHC/MC/164/17 Mr. Jay Kumar Miss. Meena Kumari Thana Bola Khan
91 03/06/2017 PHC/MC/165/17 Mr. Ghan Sham Parkash Miss. Reena Devi Thana Bola Khan
92 03/06/2017 PHC/MC/166/17 Mr. Suneel Kumar Miss. Sanjana Thana Bola Khan
93 03/06/2017 PHC/MC/167/17 Mr. Ashok Kumar Miss. Padma Tando
94 03/06/2017 PHC/MC/168/17 Mr. Choola Ram Miss. Koshla Bai Thana Bola Khan
95 03/06/2017 PHC/MC/169/17 Mr. Suresh Kumar Miss. Lachhmi Bai Khirpo
96 03/06/2017 PHC/MC/170/17 Mr. Mahesh Kumar Miss. Aneeta Devi Thana Bola Khan
97 03/06/2017 PHC/MC/171/17 Mr. Gopal Mal Miss. Kekai Bai Sari
98 03/06/2017 PHC/MC/172/17 Mr. Gobin Ram Miss. Roshni Devi Thana Bola Khan
99 03/06/2017 PHC/MC/173/17 Mr. Teerath Mal Miss.Juma Bai Thana Bola Khan
100 03/06/2017 PHC/MC/174/17 Mr. Suresh Kumar Miss. Sunita Kumari Thana Bola Khan
101 03/06/2017 PHC/MC/175/17 Mr. Haresh Kumar Miss. Rekha Bai Sari
102 03/06/2017 PHC/MC/176/17 Mr. Parkash Kumar Miss. Aneta Kumari Thana Bola Khan
103 03/06/2017 PHC/MC/177/17 Mr. Kirshan Mal Miss. Mansha Bai Thana Mohd Khan
104 03/06/2017 PHC/MC/178/17 Mr. Suresh Kumar Miss. Bhavita Umer Kot
105 08/06/2017 PHC/MC/179/17 Mr. Kunal Bachani Miss. Sindhoo Suresh Ratnani Karachi
106 09/06/2017 PHC/MC/180/17 Mr. Rajesh Kumar Miss. Madhu Devi Thana Bola Khan
107 09/06/2017 PHC/MC/181/17 Mr. Akash Miss. Chandni Hyderabad
108 12/06/2017 PHC/MC/182/17 Mr. Ramesh Kumar Khamuani Miss. Aneeta Devi Thana Ahmed Khan
109 12/06/2017 PHC/MC/183/17 Mr. Om Parkash Khamuani Miss. Aasha Devi Thana Ahmed Khan
110 13/06/2017 PHC/MC/184/17 Mr. Veeru Mal Dinani Miss. Meera Bai Thana Ahmed Khan
111 19/06/2017 PHC/MC/185/17 Mr. Vikram Lal Miss. Sonia Bai S.S.D Dham Pano Aqil
112 20/06/2017 PHC/MC/186/17 Mr. Hardesh Kumar Hira Miss. Khushbu Lohana Karachi
113 20/06/2017 PHC/MC/187/17 Mr. Rakesh Kumar Miss. Priya Bai Karachi
114 23/06/2017 PHC/MC/188/17 Mr. Kishor Kumar Panjwani Miss. Rekha Thadhani Karachi
115 29/06/2017 PHC/MC/189/17 Mr. Ashokm Kumar Miss. Shanta Karachi
116 04/07/2017 PHC/MC/190/17 Mr. Suneel Kumar Miss. Deepa Rani Karachi
117 04/07/2017 PHC/MC/191/17 Mr. Rajesh Kumar Miss. Aarti Bai Raharki
118 07/07/2017 PHC/MC/192/17 Mr. Sandeep kumar Miss. Joti Bai Karachi
119 08/07/2017 PHC/MC/193/17 Mr. Ameet Kumar Miss. Poonam Kumari Sangharh
120 08/07/2017 PHC/MC/194/17 Mr. Vijay Kumar Miss. Pooja Advani Karachi
121 14/07/2017 PHC/MC/195/17 Mr. Nirmal Das Gehani Miss. Kanta Rani Karachi
122 17/07/2017 PHC/MC/196/17 Mr. Shanker Lal Rathi Miss. Ajodhiya Chachro
123 17/07/2017 PHC/MC/197/17 Mr. Narindhar Kumar Miss. Kiran Kumari Karachi
124 18/07/2017 PHC/MC/198/17 Mr. Lal Chand Miss. Kheemi Bai Saree
125 18/07/2017 PHC/MC/199/17 Mr. Ashok Kumar Miss. Geeta Bai Saree
126 19/07/2017 PHC/MC/200/17 Mr. Dileep Kumar Manglani Miss. Durga Thana Bula Khan
127 19/07/2017 PHC/MC/201/17 Mr. Pehlaj Kumar Manglani Miss. Pushpa Thana Bula Khan
128 20/07/2017 PHC/MC/202/17 Mr. Sudhamo Ahuja Miss. Rani Larkana
129 20/07/2017 PHC/MC/203/17 Mr. Shri Jai Lal Miss. Komal Devi Ghotki
130 25/07/2017 PHC/MC/204/17 Mr. Vinod Kumar Miss. Merry Jacobabad
131 27/07/2017 PHC/MC/205/17 Mr. Chaman Lal Miss. Pooja Bai Hyderabad
132 11/08/2017 PHC/MC/206/17 Mr. Sham Miss. Nomita Karachi
133 16/08/2017 PHC/MC/207/17 Mr. Chandan Lal Miss. Radhan Islamkot
134 25/08/2017 PHC/MC/208/17 Mr. Kishor Miss. Rani Karachi
135 26/08/2017 PHC/MC/209/17 Mr. Jethanand Miss. Soneeta Bai Hotwani Karachi
136 29/08/2017 PHC/MC/210/17 Mr. Rajesh Miss. Hansa Bai Thana Bula Khan
137 05/09/2017 PHC/MC/211/17 Mr. Vanesh Kumar Miss. Kiran Kumari T.B.Khan
138 05/09/2017 PHC/MC/212/17 Mr. Deepak Kumar Miss.  Lajwanti T.B.Khan
139 13/09/2017 PHC/MC/213/17 Mr. Bheru Lal Miss. Tulsi Begam Diplo
140 14/09/2017 PHC/MC/214/17 Mr. Devi Das Miss. Deepa Tando Mohd khan
141 14/09/2017 PHC/MC/215/17 Mr. Deepak Sakhija Miss. Versha Kumari Karachi
142 27/09/2017 PHC/MC/216/17 Mr. Sandesh Jesrani Miss. Warsha Kumari Karachi
143 06/10/2017 PHC/MC/217/17 Mr. Mr.Bhagu Mal Miss. Luxmi Shikar pur
144 14/10/2017 PHC/MC/218/17 Mr. Kamlesh Babu Miss. Javita Karachi
145 30/10/2017 PHC/MC/219/17 Mr. Jeetender Miss. Sapna Kumari Kandh kot
146 01/11/2017 PHC/MC/220/17 Mr. Mukesh Kumar Miss. Prinka Karachi
147 07/11/2017 PHC/MC/221/17 Mr. Kamlesh Kumar Miss. Rekha Kumari Mithi
148 11/11/2017 PHC/MC/222/17 Mr. Premchand Miss. Lilawati Hyderabad
149 22/11/2017 PHC/MC/223/17 Mr. Bhawani Shanker Miss. Manjula Hyderabad
150 23/11/2017 PHC/MC/224/17 Mr. Naveen Kumar Miss. Sadhna Bai Kandhkot
151 08/12/2017 PHC/MC/225/17 Mr. Raj Kumar Miss. Maduri UDERO Lal
152 08/12/2017 PHC/MC/226/17 Mr. Vinod Kumar Miss. Amarta Maheshwari Karachi
153 08/12/2017 PHC/MC/227/17 Mr. Vimal Kumar Miss. Barkha Karachi
154 12/12/2017 PHC/MC/229/17 Mr. Babu Amit Kumar Miss. Pooja Kumari Karachi
155 12/12/2017 PHC/MC/230/17 Mr. Sham Lal Sharma Miss. Mangla Hyderabad
156 19/12/2017 PHC/MC/231/17 Mr. Mahender Kumar Miss. Asha Karachi
157 19/12/2017 PHC/MC/232/17 Mr. Sandeep Kumar Miss. Mehrish Jairamdas Karachi
158 19/12/2017 PHC/MC/233/17 Mr. Teerath Das Miss. Jyoti Ved Karachi
159 19/12/2017 PHC/MC/234/17 Mr. Tanesh Kumar Miss. Sarooj Karachi
160 30/12/2017 PHC/MC/235/17 Mr. Rajesh Kumar Miss. Kajol Hyderabad
161 30/12/2017 PHC/MC/236/17 Mr. Suresh Kumar Miss. Geeta Hyderabad
162 30/12/2017 PHC/MC/237/17 Mr. Jay Kumar Miss. Devee Tando M.Khan
163 30/12/2017 PHC/MC/238/17 Mr. Sunil Kumar Miss. Sapna Kumari Thana Ahmed Khan
164 30/12/2017 PHC/MC/239/17 Mr. Dhanesh Kumar Miss. Karishma Kumari Thana Ahmed Khan
165 30/12/2017 PHC/MC/240/17 Dr. Aneel Kumar Dr. Sapna Kumari Sukkar

MARRIAGE CERTIFICATE OF 2016          
           
S.NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 01-01-16 PHC/MC-01/16 Mr. Jaswant Miss.Rameela Kantio Tharparkar
2 02-01-16 PHC/MC-02/16 Mr. Vanesh Kumar Miss. Kiran Kumari Thana Bola Khan
3 13-01-2016 PHC/MC-02/16 Mr. Ranjeet Kumar Miss. Komal Khatri Karachi
4 28-01-2016 PHC/MC-03/16 Mr. Jatendar Wadhwani Miss. Roma Devi Karachi
5 02-09-16 PHC/MC-04/16 Mr. Daiyo Mal Miss. Deewan Bai Thana Bola Khan
6 30-01-2016 PHC/MC-05/16 Mr. Pooran Kumar Miss. Aruna Kumari Hira Sukkur
7 02-02-16 PHC/MC-06/16 Mr. Kirpal Das Miss. Shrimati Nirmala Bai Ghouspur
8 07-02-16 PHC/MC-07/16 Mr. Mahadev Miss. Reshma Sukkur
9 08-02-16 PHC/MC-08/16 Mr. Rana Ravi Kumar Miss. Sandia Hindu Nasirabad
10 27-02-2016 PHC/MC-09/16 Mr. Suneel Kumar Miss. Ponam Pano Aqil
11 8-03-2016 PHC/MC-09/16 Mr. Vikash Baboo Miss. Kavita Kumari Karachi
12 08-03-2016 PHC/MC-10/16 Mr.Rakesh Baboo Miss. Priya Kumari Mirpur Mathelo
13 14-03-2016 PHC/MC-11/16 Mr. Lalchand Miss. Gopi Bai Thana Bola Khan
14 14-03-2016 PHC/MC-12/16 Mr. Surendar Kumar Miss. Sulochani Kandhkot
15 15-03-2016 PHC/MC-13/16 Mr. Dayaram Makwana Miss. Sumitra Tando Muhammad Khan
16 26-03-2016 PHC/MC-14/16 Mr. Ameet Gul Miss. Manisha Karachi
17 26-03-2016 PHC/MC-15/16 Mr. Sandeep Kumar Miss. Nirma Kishan Hingorani Karachi
18 02-04-2016 PHC/MC-16/16 Mr. Aasaram Miss. Vidhya Bai Mithi
19 02-04-2016 PHC/MC-17/16 Mr. Shankar Lal Bhimani Mrs.Marvi Bai Bhimani Islamkot
20 20-04-2016 PHC/MC-18/16 Mr. Vishu Parkash Miss. Kavita Karachi
21 26-04-2016 PHC/MC-19/16 Dr. Bhura Lal Miss. Priya Umerkot
22 29-04-2016 PHC/MC-19/16 Mr.Rabel Bhimani Miss. Joty Bai Hyderabad
23 03-05-2016 PHC/MC-20/16 Rahul Bhimani Mrs. Rekha Rahul Bhemani Hyderabad
24 11-05-2016 PHC/DC-01/16 Tolo Mal Death Certificate
25 14-05-2016 PHC/DC-02/16 Miss Radha Death Certificate
26 18-05-2016 PHC/MC-21/16 Mr.Chandar Pal Khamuani Mrs.Shela Khamuani Thana Ahmed Khan
27 27-05-2016 PHC/MC-22/16 Mr. Umesh Kumar Miss. Turshana Kumari Karachi
28 27-05-2016 PHC/MC-23/16 Mr. Sukhdev Mrs.Aroona Sukhdev Karachi
29 01-06-2016 PHC/MC-24/16 Mr. Jai Kumar Lohana Mrs.Reeta Kumari Lohana Thana Bula Khan
30 04-06-2016 PHC/MC-25/16 Mr.Wishno Mal Miss.Teena Thana Bula Khan
31 8-06-2016 PHC/MC-26/16 Mr.Rahool Miss. Komal Bai Karachi
32 10-06-2016 PHC/MC-27/16 Mr.Kanwal Kumar Dinani Miss.Pushpa Thana Bula Khan
33 10-06-2016 PHC/MC-28/16 Mr. Kesoo Mal Khial Das Mrs. Baby Bai Dinani Thana Bula Khan
34 15-06-2016 PHC/MC-29/16 Mr. Janardhan Lal Miss.Janta Reharki
35 21-06-2016 PHC/MC-30/16 Mr.Kishore Miss. Jaiwanti Mithi
36 28-06-2016 PHC/MC-32/16 Mr.Sunil Kumar Miss.Sundia Kumari Lasbella Balochistan
37 2-07-2016 PHC/MC-33/16 Dr.Parkash Miss. Mohani Digri
38 12-07-2016 PHC/MC-34/16 Mr.Deepak Kumar Advani Miss.Kavita Kumari Thana Bula Khan
39 19-07-2016 PHC/MC-35/16 Mr.Roshan Kumar Mrs.Anita Roshan Kumar Digri
40 19-07-2016 PHC/MC-36/16 Dr.Suresh Kumar Miss.Parveen Mirpurkhas
41 23-07-2016 PHC/MC-37/16 Dr.Vishan Das Miss.Ganga Karachi
42 27-07-2016 PHC/MC-38/16 Mr.Madan Lal Miss.Haimi Khipro
43 28-07-2016 PHC/MC-39/16 Mr.Naresh Kumar Miss.Reta Ghouspur
44 28-07-2016 PHC/MC-40/16 Mr.Rakesh Kumar Miss.Pooja Kumari Karachi
45 01-08-2016 PHC/MC/41/16 Mr. Manoj Kumar Rajpal Poonam Rani Karachi
46 12-08-2016 PHC/MC/42/16 Mr. Srichand Mrs. Tamana Ochani Shikarpur
47 30-08-2016 PHC/MC/43/16 Mr. Haresh Kumar Miss. Kiran Yousuf Dubai
48 09-09-2016 PHC/MC/44/16 Mr. Narender Kumar Miss. Hina Kumari Hyderabad
49 16-09-2016 PHC/MC/45/16 Mr. Manoj kumar Aswani Miss. Sharmila Wadhwani Lohana Hyderabad
50 17-09-2016 PHC/MC/46/16 Mr. Ashok Kumar maheshwari Miss. Chandra Maheshwari Mithi
51 23-09-2016 PHC/MC/47/16 Mr. Sajan Miss. Rani tandoallyar
52 13-10-2016 PHC/MC/48/16 Mr. Vinod Kumar Maheshwari Miss. Mamta Bachani Hyderabad
53 15-10-2016 PHC/MC/49/16 Mr. Mohan Lal Vankwani Miss. Prem Lata Vankwani Karachi
54 15-10-2016 PHC/MC/50/16 Mr. Khubchand S. Ochani Miss. Meena K. Ochani Karachi
55 11-9-2016 PHC/MC/51/16 Mr. Munesh Kumar Miss. Sonia Karachi
56 7-12-2016 PHC/MC/52/16 Mr. Dhiraj Miss. Chanda Karachi
57 9-12-2016 PHC/MC/53/16 Mr. Ram Kumar Miss. Suman Rani Karachi
58 10-12-2016 PHC/MC/54/16 Mr. Parkash Miss. Anita Devnani Mehmoodabad
59 13-12-2016 PHC/MC/55/16 Mr. Anil Shankar Miss. Kanchan Samaro
60 17-12-2016 PHC/MC/56/16 Mr. Vijay Kumar Miss. Nitu Devi T.B. Khan

MARRIAGE CERTIFICATE OF 2015          
           
S.NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 2/1/2015 PHC/MM-MC-01/15 Mr. Sunny Miss Seeta Karachi
2 2/1/2015 PHC/MM-MC-02/15 Mr. Kishore Kumar Miss Lachmi Karachi
3 2/1/2015 PHC/MM-MC-03/15 Mr. Santosh Kumar Miss Jamna Kumari Karachi
4 2/1/2015 PHC/MM-MC-04/15 Mr. Devi Parkash Miss Divya Karachi
5 2/1/2015 PHC/MM-MC-05/15 Mr. Raidan Miss Ganga Karachi
6 2/1/2015 PHC/MM-MC-06/15 Mr. Hari Miss Heema Bai Karachi
7 2/1/2015 PHC/MM-MC-07/15 Mr. Dhano Miss Ravina Karachi
8 2/1/2015 PHC/MM-MC-08/15 Mr. Nanaji Miss Nandni Karachi
9 2/1/2015 PHC/MM-MC-09/15 Mr. Pritam Miss Joti Karachi
10 2/1/2015 PHC/MM-MC-10/15 Mr. Mahesh Kumar Miss Vidya Karachi
11 2/1/2015 PHC/MM-MC-11/15 Mr. Chander Miss Reena Karachi
12 2/1/2015 PHC/MM-MC-12/15 Mr. Manoj Miss Nirmala Karachi
13 2/1/2015 PHC/MM-MC-13/15 Mr. Naresh Miss Aruna Karachi
14 2/1/2015 PHC/MM-MC-14/15 Mr. Ravi Miss Kiran Karachi
15 2/1/2015 PHC/MM-MC-15/15 Mr. Vicky Miss Chanda Karachi
16 2/1/2015 PHC/MM-MC-16/15 Mr. Kelash Miss Poonam Karachi
17 2/1/2015 PHC/MM-MC-17/15 Mr. Ravi Kumar Miss Rakhi Karachi
18 2/1/2015 PHC/MM-MC-18/15 Mr. Mooto Miss Seeta Karachi
19 2/1/2015 PHC/MM-MC-19/15 Mr. Jairam Miss Parvati Karachi
20 2/1/2015 PHC/MM-MC-20/15 Mr. Mohan Miss Meena Karachi
21 2/1/2015 PHC/MM-MC-21/15 Mr. Govinda Miss Devki Karachi
22 2/1/2015 PHC/MM-MC-22/15 Mr. Shaan Miss Gauri Karachi
23 2/1/2015 PHC/MM-MC-23/15 Mr. Ashok Miss Shehzadi Karachi
24 2/1/2015 PHC/MM-MC-24/15 Mr. Ashok Miss Geeta Karachi
25 2/1/2015 PHC/MM-MC-25/15 Mr. Ajay Miss Vejanti Mala Karachi
26 2/1/2015 PHC/MM-MC-26/15 Mr. Manthar Miss Guddi Karachi
27 2/1/2015 PHC/MM-MC-27/15 Mr. Mukesh Kumar Miss Beena Kumari Karachi
28 2/1/2015 PHC/MM-MC-28/15 Mr. Kirshna Miss Joti Karachi
29 2/1/2015 PHC/MM-MC-29/15 Mr.Anil Miss.Usha Karachi
30 2/1/2015 PHC/MM-MC-30/15 Mr.Sunil Mohan Miss.Reena Karachi
31 2/1/2015 PHC/MM-MC-31/15 Mr.Arjan Miss.Savita Karachi
32 2/1/2015 PHC/MM-MC-32/15 Mr.Ashok Miss.Neeli Karachi
33 2/1/2015 PHC/MM-MC-33/15 Mr.Aanand Miss.Sanjiya Karachi
34 2/1/2015 PHC/MM-MC-34/15 Mr.Babu Lal Miss.Anita Bai Karachi
35 2/1/2015 PHC/MM-MC-35/15 Mr.Prem Ji Miss.Anita Bai Karachi
36 2/1/2015 PHC/MM-MC-36/15 Mr.Karto Miss.Maitan Karachi
37 2/1/2015 PHC/MM-MC-37/15 Mr.Chitram Miss.Bhori Karachi
38 2/1/2015 PHC/MM-MC-38/15 Mr.Darpan Miss.Poonam Karachi
39 2/1/2015 PHC/MM-MC-39/15 Mr.Deepak Miss.Komal Karachi
40 2/1/2015 PHC/MM-MC-40/15 Mr.Vijay Miss.Komal Karachi
41 2/1/2015 PHC/MM-MC-41/15 Mr.Kishore Miss.Chanda Karachi
42 2/1/2015 PHC/MM-MC-42/15 Mr.Vikash Miss.Pooja Karachi
43 2/1/2015 PHC/MM-MC-43/15 Mr.Ashok Kumar Miss.Emaa Kumari Karachi
44 2/1/2015 PHC/MM-MC-44/15 Mr.Essrio Miss.Champa Karachi
45 2/1/2015 PHC/MM-MC-45/15 Mr.Dileep Miss.Haleeman Karachi
46 2/1/2015 PHC/MM-MC-46/15 Mr.Raichand Miss.Nazeeran Karachi
47 2/1/2015 PHC/MM-MC-47/15 Mr.Mohan Bheel Miss.Mooli Karachi
48 2/1/2015 PHC/MM-MC-48/15 Mr.Ashok Miss.Rozina Karachi
49 2/1/2015 PHC/MM-MC-49/15 Mr.Hari Lal Miss.Devi Karachi
50 2/1/2015 PHC/MM-MC-50/15 Mr.Kirshan Miss.Chandni Karachi
51 19/1/2015 PHC/MC-51/15 Mr.Amar Lakhani Miss.Reeta Karachi
52 19/1/2015 PHC/MC-52/15 Mr.Paresh Lakhani Miss.Poonam Devi Karachi
53 3/2/2015 PHC/MC-53/15 Mr.Sandeep Advani Miss.Komal Karachi
54 10/2/2015 PHC/MC-54/15 Mr.Anesh Kumar Miss.Poonam Karachi
55 18/02/2015 PHC/MC-55/15 Mr.Shanker Miss.Aarti Mirpurkhas
56 23/02/2015 PHC/MC-56/15 Mr.Sunil Kumar Miss.Rekha Mirpurkhas
57 25/02/2015 PHC/MC-57/15 Mr.Sandeep Kumar Miss.Mashal Balani Karachi
58 25/02/2015 PHC/MC-58/15 Mr.Raja Ravindar Miss.Rachna Kumari Karachi
59 9/3/2015 PHC/MC-59/15 Mr.Kirpal Das Rajani Miss.Poori Bai Karachi
60 16/03/2015 PHC/MC-60/15 Mr.Jhaman Das Miss.Jaiwanti Bai Hyderabad
61 19/03/2015 PHC/MC-61/15 Mr.Madhu Nand Miss.Kanwal Maheshwari Hyderabad
62 23-03-15 PHC/MC-62/15 Mr.Dharo Mal Miss.Mohini Bai Umerkot
63 30-03-15 PHC/MC-63/15 Mr.Sandesh Kumar Miss.Komal Karachi
64 30-03-15 PHC/MC-64/15 Mr.Dhulano Mal Miss.Vidhya Bai Sanghar
65 09-04-15 PHC/MC-65/15 Mr.Amar Kumar Miss.Meena Kumari Karachi
66 25-04-15 PHC/MC-66/15 Mr.Bharat Kumar Miss.Urmila Kumari Karachi
67 29-04-15 PHC/MC-67/15 Mr.Bhojo Mal Miss.Roopa Bai Sanghar
68 14-05-15 PHC/MC-68/15 Dr.Suresh Kumar Dr.Shakuntala Karachi
69 25-05-15 PHC/MC-69/15 Dr.Ashok Kumar Dr.Sadhna Notani Karachi
70 25-05-15 PHC/MC-70/15 Mr.Kaltar Lal Miss.Sunita Rani Karachi
71 27-05-15 PHC/MC-71/15 Mr.B.S Motwani Mrs.Eishwari Motwani Karachi
72 27-05-15 PHC/MC-72/15 Mr.Mahesh Raja Manglani Miss.Latta Karachi
73 06-06-15 PHC/MC-73/15 Mr.Suneel Kumar Miss Poonam Ghotki
74 06-06-15 PHC/MC-74/15 Mr.Kuldeep Kumar Miss.Tripta Devi Karachi
75 17-06-15 PHC/MC-75/15 Mr.Rakesh Kumar Miss.Rekha Ghotki
76 27-06-15 PHC/MC-76/15 Mr.Mukesh Kumar Miss.Rita Kumari Karachi
77 27-06-15 PHC/MC-77/15 Mr.Haresh Kumar Miss.Radha Kumari Karachi
78 30-06-15 PHC/MC-78/15 Mr.Seetal Das Miss.Meena Kumari Karachi
79 04-07-15 PHC/MC-79/15 Mr.Bhawani Kumar Miss.Meena Kumari Karachi
80   PHC/MC-80/15      
81 11-07-15 PHC/MC-76/15 Mr.Hanesh Kumar Miss.Sonam Kumari Karachi
           
           
           
  MARRIAGE CERTIFICATE OF 2014        
S. NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 1/1/2014 PHC/MC-01-14/561 Mr. Aakash Kumar Miss Sonum Jagani Hyderabad
2 21-01-2014 PHC/MC-02-14/562 Mr. Lakhmichand Miss Kavita Karachi
3 21-01-2014 PHC/MC-02/14/562 Mr. Kalash Parbat Miss Bhagwanti Sanghar
4 22-01-2014 PHC/MC-04/14/564 Mr. Shivlal Miss Kamla Bai Umerkot
5 31-01-2014 PHC/MC-05/14/565 Mr. Ameet Kumar Miss Ravina Lohana Karachi
6 3/2/2014 PHC/MC-06/14/566 Mr. Sushil Kumar Shardha Miss Monika Kumari Shardha Badin
7 7/2/2014 PHC/MC-07/14/567 Mr. Manoj Kumar Miss Komal Devi Karachi
8 11/2/2014 PHC/MC-08/14/568 Mr. Bhool Chand Miss Geeta Kumari Karachi
9 18-02-2014 PHC/MC-09/14/569 Mr. Manoj Kumar Miss Sareeka Karachi
10 22-02-2014 PHC/MC-10/14/570 Mr. Jai Parkash Miss Deepa Kumari Karachi
11 25-02-2014 PHC/MC-11/14/571 Mr. Raj Kumar Tharwani Miss Sarita Ramesh Karachi
12 25-02-2014 PHC/MC-12/14/572 Mr. Chundur Lal Miss Reshma Kumari Khaipur
13 3/3/2014 PHC/MC-13/14/573 Mr. Sunil Kumar Miss Ganga Bai Khaipur
14 26-03-2014 PHC/MC-81/14/602 Mr. Deepak Manjiani Miss Sheetal Manjiani Karachi
15 26-03-2014 PHC/MC-82/14/603 Mr. Suneel Kumar Miss Sareeta Mirpur Mathelo
16 31-03-2014 PHC/MC-83/14/604 Mr. Bharat Kumar Miss Salochan Bai Mirpur Mathelo
17 3/4/2014 PHC/MC-14/14/574 Mr. Lal Chand Miss Bhagwani Bai Jamshoro
17 3/4/2014 PHC/MC-14/14/574 Mr. Lal Chand Miss Bhagwani Bai Jamshoro
18 7/4/2014 PHC/MC-15/14/575 Mr. Vinod Kumar Miss Chandni Larkana
19 8/4/2014 PHC/MC-12/10/121 Mr. Baboo Lal Miss Lata Karachi
20 9/4/2014 PHC/MC-16/14/576 Mr. Hardass Mal Miss Usha Nosheharo Feroz
21 9/4/2014 PHC/MC-17/14/577 Mr. Surrendar Lal Miss Pushpa Sukkur
22 11/4/2014 PHC/MC-18/14/578 Mr. Bharat Kumar Miss Salochan Bai Karachi
23 28-04-2014 PHC/GN-19/14/579 Mr. Deenish CERTIFICATE  
24 7/5/2014 PHC/MC-20/14/580 Mr. Sunil Kumar Mrs Sheela Sunil Karachi
25 15-05-2014 PHC/MC-21/14/581 Mr. Jai Kumar Dr. Neelam Jai Karachi
26 15-05-2014 PHC/MC-22/14/582 Mr. Kapeel Kumar Miss Heena Kapeel Karachi
27 15-05-2014 PHC/MC-23/14/583 Mr. Jagdesh Kumar Miss Manisha Jagdesh Karachi
28 16-05-2014 PHC/MC-24/14/584 Dr. Mohan Lal Miss Kaveeta Thana Bula Khan
29 16-05-2014 PHC/MC-25/14/585 Mr. Jasoo Ram Miss Lachmi Bai Thana Bula Khan
30 7/5/2014 PHC/MC-26/14/586 Mr. Shahdev Miss Vidhya Tharparkar
31 6/6/2014 PHC/MC-29/14/589 Mr. Tara Chand Miss Devi Karachi
32 17-05-2014 PHC/MC-26/14/586 Mr Raja Vinesh Miss Deep Mala Karachi
33 14-06-2014 PHC/MC-31/14/591 Mr. Papoo Mirs Beena Karachi
34 16-06-2014 PHC/MC-32/14/592 Mr. Kalash Kumar Miss Janta Kumari Karachi
35 20-06-2014 PHC/MC-33/14/593 Mr. Manoj Kumar Manglani Miss Indra Karachi
36 20-06-2014 PHC/MC-34/14/594 Mr. Rohit Manglani Miss Sapna Karachi
37 21-06-2014 PHC/MC-34/14/595 Mr. Heera Miss Ansa Karachi
38 2/11/2013 PHC/MC-61/13/556 Mr. Vijay Kumar Miss Kanchan Talreja Karachi
39 3/8/2014 PHC/MC-34/14/597 Mr. Labh Shankar Miss Kinza Kumari Karachi
40 22-08-2014 PHC/MC-31/14/591 Mr. Kishore Miss Beena Kumari Karachi
41 9/9/2014 PHC/MC-31/14/591 Mr. Naveen Kumari Miss Pinky Bai Kandhkot
42 9/9/2014 PHC/MC-31/14/593 Mr. Kamlesh Puri Miss Paras Kumari Karachi
43 22-09-2014 PHC/MC-32/14/594 Mr. Manohar Lal Miss Asha Bai Larkana
44 23-09-2014 PHC/MC-33/14/595 Mr. Khemo Lal Miss Mega Karachi
45 27-09-2014 PHC/MC-34/14/596 Mr. Pardeep Kumar Miss Kavita Kumari Karachi
46 26-09-2014 PHC/MC-32/14/594 Mr. Suneel Kumar Miss Sangeeta Kumari Shikarpur
47 22-11-2014 PHC/MC-35/14/597 Mr. Sanjesh Mathrani Miss Kavita Mathani Hyderabad
48 21-10-2014 PHC/MC-36/14/598 Mr. Mohan Lal Miss Yougeeta Karachi
49 21-10-2014 PHC/MC-37/14/599 Mr. Vicky Kumar Miss Anila Rani Dadu
50 22-12-2014 PHC/MC-38/14/598 Mr. Shankar Miss Govri Umerkot

  MARRIAGE CERTIFICATE OF 2013        
           
S. NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 3/1/2013 PHC/MC-01/13/477 Mr. Jhaman Das Hamchandani Miss Daya Tharparkar
2 5/1/2013 PHC/MC-02/13/478 Mr. Jetendar Kumar Miss Pooja Jamshoro
3 4/2/2013 PHC/MC-04/13/480 Mr. Arit Parkash Miss Vimi Kumari Karachi
4 17-01-2013 PHC/DC-01/13/001 Mrs. Pewanda DEATH CERTIFICATE  
5 7/2/2013 PHC/MC-06/13/481 Mr. Sunil Dutt Miss Lata Kumari Tharparkar
6 22-02-2013 PHC/MC-07/13/482 Mr. Jetendar Moolchandani Miss Arti Devi Larkana
7 28-02-2013 PHC/MC-09/13/484 Mr. Atur Das Sajnani Miss Dahi Bai Tando Allahyar
8 1/3/2013 PHC/MC-10/13/485 Mr. Dharampal Miss Khimya Ghotki
9 9/3/2013 PHC/G/4/13/486 CERTIFICATE    
10 9/3/2013 PHC/MC-11/13/486 Mr. Pawan Kumar Miss Giani Devi Hyderabad
11 9/3/2013 PHC/MC-12/13/487 Mr. Jaman Das Miss Chandra Vati Karachi
12 9/3/2013 PHC/MC-13/13/488 Mr. Jetha Nand Borat Miss Sony Borat Jamshoro
13 12/3/2013 PHC/MC-14/13/489 Mr. Daleep Kumar Miss Aneela Kumar Jacobabad
14 3/4/2013 PHC/MC-16/13/491 Mr. Nawal Miss Shana Devi Karachi
15 3/4/2013 PHC/MC-17/13/492 Mr. Rajev Miss Asha Natha Patel Karachi
16 3/4/2013 PHC/MC-18/13/493 Mr. Chander Miss Devi Tharparkar
17 6/4/2013 PHC/MC-19/13/494 Mr. Mukesh Kumar Miss Kanta Kumari Thatta
18 12/4/2013 PHC/MC-20/13/495 Mr. Kamal Kumar Miss Sheela Kumari Mirpurkhas
19 12/4/2013 PHC/MC-21/13/496 Mr. Dilip Kumar Miss Geeta Vanti Jamshoro
20 13-04-2013 PHC/MC-22/13/497 Mr. Greesh Kumar Miss Pushpa Bai Karachi
21 16-04-2013 PHC/G/02/13/15 Mr. Kuldeep Lohana Volanter    
22 20-04-2013 PHC/MC-23/13/498 Mr. Thakur Das Miss Monika Karachi
23 20-04-2013 PHC/MC-24/13/499 Dr. Parkash Kumar Miss Reeta Kumari Thatta
24 20-04-2013 PHC/MC-25/13/500 Mr. Hotchand Miss Sindhu Hotchand Karachi
25 20-04-2013 PHC/MC-26/13/501 Mr. Kamlesh Kumar Miss Saveeta Karachi
26 20-05-2013 PHC/G/8/2013 Mr. Deenish Certificate  
27 23-05-2013 PHC/MC-27/13/522 Mr. Dinesh Kumar Kingrani Miss Sangeeta Jamshoro
28 25-05-2013 PHC/MC-28/13/523 Mr. Gurumukh Das Miss Darka Kumari Jamshoro
29 25-05-2013 PHC/MC-29/13/524 Mr. Haresh Kumar Miss Joti Kumari Ghotki
30 25-05-2013 PHC/MC-30/13/525 Mr. Asha ram Miss Jaiwanti Jamshoro
31 25-05-2013 PHC/MC-31/13/526 Mr. Naresh Kumar Miss Shaista Kumari Jamshoro
32 25-05-2013 PHC/MC-32/13/527 Mr. Kelash Kumar Miss Beena Kumari Jamshoro
33 3/6/2013 PHC/MC-33/13/528 Mr. Sanjay Kumar Miss Shabita Karachi
34 18-06-2013 PHC/MC-34/13/529 Mr. Sham Lal Kalra Miss Jasottan Bai Hyderabad
35 28-06-2013 PHC/MC-35/13/530 Mr. Govinda Miss Durpati Thana Bula Khan
36 1/7/2013 PHC/MC-36/13/531 Mr. Ashok Kumar Miss Roma Kumari Karachi
37 2/7/2013 PHC/MC-37/13/532 Mr. Ameet Kumar Miss Reena Rai Karachi
38 16-07-2013 PHC/MC-38/13/533 Mr. Hatesh Kumar Miss Sonia Karachi
39 26-07-2013 PHC/MC-39/13/534 Mr. Umesh Kumar Maheshwari Miss Kiran Karachi
40 31-07-2013 PHC/MC-40/13/535 Mr. Amar Nand Miss Beena Kumari Karachi
41 3/8/2013 PHC/MC-41/13/536 Mr. Ravi Kumar Miss Ravishana Ghotki
42 5/8/2013 PHC/MC-42/13/537 Mr. Mukesh Kumar Miss Sumera Kumari Baluchistan
43 5/8/2013 PHC/MC-47/13/542 Mr. Rajesh Kumar Miss Sapna Bajaj Sukkur
44 10/8/2013 PHC/MC-48/13/543 Mr. Amar Lal Miss Heeran Bai Ghotki
45 16-08-02013 PHC/MC-49/13/544 Mr. Haresh Kumar Miss Dhani Bai Umerkot
46 16-08-02013 PHC/MC-50/13/545 Mr. Hargun Das Miss Leela Vanti Umerkot
47 16-08-02013 PHC/MC-51/13/546 Mr. Mohan Lal Miss Vina Kumari Karachi
48 18-08-02013 PHC/MC-52/13/547 Mr. Parkash Miss Hina Rupani Mirpurkhas
49 28-08-2013 PHC/MC-45/13/540 Mr. Rajesh Kumar Miss Sangeeta Bai Kashmore
50 31-08-2013 PHC/MC-46/13/541 Mr. Thakur Das Miss Nirmala Kumari Umerkot
51 24-09-2013 PHC/MC-53/13/548 Mr. Manoj Kumar Miss Poonam Rani Karachi
52 26-09-2013 PHC/MC-54/13/549 Mr. Haresh Pahlaj Bhimani Miss Geeta Haresh Bhimani Umerkot
53 14-10-2013 PHC/MC-55/13/550 Mr. Suneel Kumar Miss Kumari Sujata Karachi
54 14-10-2013 PHC/MC-56/13/551 Mr. Ajay Kumar Miss Sumita Bulani Karachi
55 14-10-2013 PHC/MC-57/13/552 Mr. Danish Ladhani Miss Amerta Tharparkar
56 14-10-2013 PHC/MC-58/13/553 Mr. Rohit Ladhani Miss Sapna Karachi
57 14-10-2013 PHC/MC-59/13/554 Mr. Jaidev Miss Sapna Karachi
58 21-10-2013 PHC/MC-60/13/555 Mr. Satish Kumar Miss Sonni Kashmore
59 2/11/2013 PHC/MC-61/13/556 Mr. Vijay Kumar Miss Kanchan Karachi
60 18-11-2013 PHC/MC-62/13/557 Mr. Ramesh Kumar Miss Raj Kumari Karachi
61 7/12/2013 PHC/MC-63/13/558 Mr. Rajesh Kumar Miss Sabita Ghotki
62 10/12/2013 PHC/MC-64/13/559 Mr. Amrat Lal Miss Komal Devi Sukkur
63 12/12/2013 CERTIFICATE      
64 19-12-2013 PHC/MC-64/13/559 Mr. Jiwan Das Miss Reshma Karachi
65 30-12-2013 PHC/MC-65/13/560 Mr. Aneel Kumar Miss Sonia Karachi
           

  MARRIAGE CERTIFICATE OF 2012        
           
S. NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 4/1/2012 CERTIFICATE Mr. Naresh Kumar    
2 4/1/2012 CERTIFICATE Mr. Rajesh Kumar    
3 20-01-2012 CERTIFICATE Mr. Inderlal Harpal Das    
4 20-01-2012 CERTIFICATE Mr. Jewan Gopal    
5 2/1/2012 PHC/MC-01/12/407 Mr. Sanjay Rajwani Miss Preeyaa Rawlani Karachi
6 5/1/2012 PHC/MC-02/12/408 Mr. Lekhraj Kella Miss Vidya Tharparkar
7 10/1/2012 PHC/MC-04/12/410 Mr. Sunny Wadhwani Miss Shoba Karachi
8 11/1/2012 PHC/MC-05/12/411 Mr. Satish Kumar Punjabi Miss Joti Hyderabad
9 20/01/2012 CERTIFICATE Mr. Inderlal Harpal Das    
10 16/01/2012 PHC/MC-06/12/412 Mr. Jai Parkash Miss Meena Parkash Karachi
11 16/01/2012 PHC/MC-07/12/413 Mr. Rajesh Kumar Miss Sushila Bai Karachi
12 23-01-2012 PHC/MC-08/12/414 Mr. Jai Hemnani Miss Jharna Harwani Karachi
13 11/2/2012 PHC/MC-09/12/415 Mr. Munesh Kumar Miss Joti Jai Kumar Karachi
14 11/2/2012 PHC/MC-10/12/416 Mr. Aneel Kumar Miss Lata Kumari Umerkot
15 11/2/2012 PHC/MC-11/12/416 Mr. Moti Ram Miss Pushpa Sanghar
16 15-02-2012 CERTIFICATE Mr. Kanji Khairaj    
17 20-02-2012 PHC/MC-12/12/417 Mr. Vijay Kumar Miss Asha Roopani Sanghar
18 20-02-2012 PHC/MC-13/12/418 Mr. Pardeep Miss Sapna Kumari Karachi
19 20-02-2012 PHC/MC-14/12/419 Mr. Sandeep Kumar Miss Sapna Kumari Karachi
20 2/3/2012 PHC/MC-16/12/421 Mr. Aneel Kumar Miss Neetu Srichand Karachi
21 3/3/2012 PHC/MC-17/12/422 Mr. Kapil Dev Miss Sonia Karachi
22 3/3/2012 PHC/MC-18/12/423 Mr. Suneel Gawasker Miss Sonia Goswami Kashmore
23 6/3/2012 PHC/MC-19/12/424 Mr. Heera Lal Motwani Miss Kiran Dawani Karachi
24 10/3/2012 PHC/MC-20/12/425 Mr. Sanjay Khanwani Miss Komal Karachi
25 16-03-2012 PHC/MC-21/12/426 Mr. Jai Kumar Khatri Miss Padmi Bai Mirpurkhas
26 16-03-2012 PHC/MC-22/12/427 Dr. Jaydev Miss Shirlla Devi Soothar Karachi
27 16-03-2012 PHC/MC-23/12/428 Mr. Ramesh Kumar Miss Chandra Jamshoro
28 16-03-2012 PHC/MC-24/12/429 Mr. Dilip Kumar Miss Radheka Kumari Jamshoro
29 16-03-2012 PHC/MC-25/12/430 Mr. Suresh Kumar Miss Anita Kumari Jamshoro
30 20-03-2012 PHC/MC-26/12/431 Mr. Naranjan Kumar Goklani Miss Meeta Kumari Hyderabad
31 27-03-2012 PHC/MC-27/12/432 Mr. Mendhro Miss Choona Tharparkar
32 27-03-2012 PHC/MC-28/12/433 Mr. Dilip Kumar Miss Bhagwani Bai Jamshoro
33 7/4/2012 PHC/MC-29/12/434 Mr. Ranjeet Kumar Rajani Miss Deep Kiran Karachi
34 10/4/2012 PHC/MC-30/12/435 Mr. Kapil Dev Maheshwari Miss Usha Kumari Maheshwari Mirpurkhas
35 3/4/2012 PHC/MC-31/12/436 Mr. Gowind Ram Rajwani Miss Khushali Karachi
36 13-04-2012 PHC/MC-32/12/437 Mr. Shamchand Miss Kaiseri Karachi
37 17-04-2012 PHC/MC-33/12/438 Mr. Vikash Kumar Miss Poonam Shahdadkot
38 18-04-2012 PHC/MC-34/12/439 Mr. Jetesh Kumar Miss Darshana Kumari Mirpurkhas
39 3/5/2012 PHC/MC-35/12/440 Mr. Lajpat Rai Miss Radha Rani Karachi
40 7/5/2012 PHC/MC-36/12/441 Mr. Shankar Das Miss Sanam Bai Ghotki
41 16-05-2012 PHC/MC-37/12/442 Mr. Mukesh Kumar Miss Sameeta Mirpurkhas
42 28-05-2012 PHC/MC-38/12/443 Mr. Nandlal Miss Raj Kumari Khairpur
43 2/6/2012 PHC/MC-39/12/444 Mr. Chandan Kumar Khatri Miss Kalapna Khatri Sanghar
44 20-06-2012 PHC/MC-40/12/445 Mr. Bhuralal Miss Priya Sanghar
45 28-06-2012 PHC/MC-41/12/446 Mr. Rajesh Kumar Miss Kawita Rajwani Karachi
46 12/7/2012 PHC/MC-42/12/447 Mr. Sandeep Kumar Miss Rekha Hyderabad
47 12/7/2012 PHC/MC-43/12/448 Mr. Manohar Lal Miss Sangeeta Kumari Shikarpur
48 12/7/2012 PHC/MC-44/12/449 Mr. Darshan Lal Miss Nirmala Lal Kandh Kot
49 20-07-2012 PHC/MC-45/12/450 Mr. Sanjay Kumar Miss Amerta Kot Ghulam Mohammad
50 23-07-2012 PHC/MC-46/12/451 Mr. Chandur Mal Miss Aneeta Hyderabad
51 26-07-2012 PHC/MC-47/12/452 Mr. Vijay Kumar Miss Nisha Karachi
52 7/8/2012 PHC/MC-48/12/453 Mr. Umesh Kumar Miss Darshna Kumari Tharparkar
53 15-08-2012 PHC/MC-49/12/454 Mr. Vijay Kumar Miss Reeta Kanwal Tharparkar
54 15-08-2012 PHC/MC-53/12/458 Mr. Ram Parkash Miss Koshilya Mirpurkhas
55 15-08-2012 CERTIFICATE      
56 17-08-2012 PHC/MC-54/12/459 Mr. Munish Kumar Miss Sony Rani Kandh Kot
57 17-08-2012 PHC/MC-55/12/460 Mr. Sarwan Miss Sania Balochistan
58 27-08-2012 PHC/MC-56/12/461 Mr. Jagdesh Kumar Miss Kavita Bai Larkana
59 28-08-2012 PHC/MC-57/12/462 Mr. Sanjay Kumar Miss Komal Mirpurkhas
60 4/9/2012 PHC/MC-58/12/463 Mr. Anil Kumar Miss Anjina Jai Hyderabad
61 6/9/2012 PHC/MC-59/12/464 Mr. Bhagwan Das Miss Mohni Mirpurkhas
62 20-09-2012 PHC/MC-60/12/465 Mr. Vinod Miss Gowaree Tharparkar
63 24-09-2012 PHC/MC-61/12/466 Mr. Sunil Kumar Miss Sunita Kumari Hyderabad
64 1/10/2012 PHC/MC-62/12/467 Mr. Satish Miss Poonam Karachi
65 1/10/2012 PHC/MC-63/12/468 Mr. Deepak Kumar Miss Rooma Rai Karachi
66 6/10/2012 PHC/MC-64/12/469 Mr. Vinod Kumar Miss Kumari Reeta Ghotki
67 10/10/2013 CERTIFICATE     Ghotki
68 13/10/2012 PHC/MC-65/12/470 Mr. Vinod Kumar Ahuja Miss Roma Rana Karachi
69 19-10-2012 PHC/MC-66/12/471 Mr. Rajoo Dhangana Miss Pinky Ashok Karachi
70 20-11-2012 PHC/MC-68/12/473 Mr. Satish Kumar Miss Suman Kumari Larkana
71 22-11-2012 PHC/MC-69/12/474 Mr. Ravi Kumar Panjwani Miss Arti Larkana
72 4/12/2012 PHC/MC-70/12/475 Mr. Tilkesh Miss Soniya Karachi
73 6/12/2012 PHC/MC-71/12/476 Mr. Pardeep Mahashwari Miss Aroona Maheshwari Hyderabad
74 22-12-2012 Death Certificate      

  MARRIAGE CERTIFICATE OF 2011        
           
S. NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 1/1/2011 PHC/MC-01/11/212 Mr. Raj Kumar Miss Jaivanti Kodwani Sukkur
2 7/1/2011 PHC/MC-054/11/265 Mr. Dhanesh Kumar Miss Aneeta Karachi
3 28-01-2011 PHC/MC-055/11/266 Mr. Lalit Motwani Miss Reeta Partab Karachi
4 3/2/2011 PHC/MC-056/11/267 Mr. Deepak Kumar Miss Reena Kandkot
5 3/2/2011 PHC/MC-057/11/268 Mr. Vijay Kumar Miss Sapna Kandkot
6 10/2/2011 PHC/MC-57/11/268 Mr. Kanwar Gull Miss Komal Karachi
7 15-02-2011 PHC/MC-58/11/269 Mr. Akash Jai Leemani Miss Pinky Karachi
8 17-02-2011 PHC/MC-58/11/269 Mr. Teerath Kumar Miss Oma Devi Karachi
9 17-03-2011 PHC/MC-60/11/271 Mr. Leela Ram Manglani Miss Geeta Thana Bula Khan
10 17-03-2011 PHC/MC-61/11/272 Mr. Bhojraj Manglani Miss Gori Thana Bula Khan
11 17-03-2011 PHC/MC-62/11/273 Mr. Bharat Kumar Manglani Miss Sunita Thana Bula Khan
12 17-03-2011 PHC/MC-63/11/274 Mr. Rahul Dev Miss Janta Kumari Karachi
13 21-03-2011 PHC/MC-64/11/275 Mr. Rajesh Kumar Miss Nisha Kumari Karachi
14 24-03-2011 PHC/MC-65/11/276 Mr. Mool Chand Miss Kaveeta Bai Karachi
15 11/4/2011 PHC/MC-66/11/277 Mr. Janti Miss Mala Bai Karachi
16 12/4/2011 PHC/MC-67/11/278 Mr. Ramchand Miss Rani Bai Karachi
17 14-04-2011 PHC/MC-68/11/279 Mr. Ashok Kumar Miss Sadori Karachi
18 14-04-2011 PHC/MC-69/11/280 Mr. Ram Kumar Miss Meena Ram Kumar Mirpurkhas
19 14-04-2011 PHC/MC-70/11/281 Mr. Haresh Kumar Miss Sheela Karachi
20 29-04-2011 PHC/MC-71/11/282 Mr. Mohan Lal Mrs Koshliya Mohan Karachi
21 30-04-2011 PHC/MC-72/11/283 Mr. Arjun Kumar Khatri Mrs Ganga Khatri Karachi
22 3/5/2011 PHC/MC-73/11/284 Mr. Dilip Ochani Miss Suneeta Jacobabad
23 5/5/2011 PHC/MC-74/11/285 Mr. Rajesh Manohar Miss Teena Kumari Hyderabad
24 6/5/2011 PHC/MC-75/11/286 Mr. Kailash Mal Miss Veena Kumari Sanghar
25 6/5/2011 PHC/MC-76/11/287 Mr. Dilip Kumar Miss Lajwanti Karachi
26 14-05-2011 PHC/MC-77/11/288 Mr. Deve Das Khamuani Miss Seeta Devi Khamuani Hyderabad
27 20-05-2011 PHC/MC-78/11/289 Mr. Ameet Kumar Miss Arti Karachi
28 26-05-2011 PHC/MC-79/11/290 Mr. Nanak Das Miss Kamna Shikarpur
29 27-05-2011 PHC/MC-80/11/291 Mr. Ashok Kumar Rajwani Miss Aarti Sanghar
30 28-05-2011 PHC/MC-81/11/292 Mr. Suneel Kumar Miss Ashoni Tharparkar
31 15-06-2011 PHC/MC-82/11/293 Mr. Jairam Miss Reshma Shikarpur
32 16-06-2011 PHC/MC-83/11/294 Mr. Kapil Kumar Shardha Miss Darshana Dhirani Karachi
33 16-06-2011 PHC/MC-84/11/295 Mr. Vinod Kumar Partewani Miss Gayatri Motwani Karachi
34 16-06-2011 PHC/MC-85/11/296 Mr. Kastoor Chand Ramani Miss Devia Ramani Karachi
35 18-06-2011 PHC/MC-86/11/297 Mr. Vedviyas Miss Chandra Karachi
36 20-06-2011 PHC/MC-87/11/298 Mr. Joti Parkash Miss Sareeta Jacobabad
37 20-06-2011 PHC/MC-88/11/299 Mr. Manoj Kumar Miss Anita Kumari Karachi
38 20-06-2011 PHC/MC-89/11/300 Mr. Mukesh Kumar Miss Kanta Kumari Karachi
39 22-06-2011 PHC/MC-90/11/301 Mr. Loung V. Umedani Miss Champa Devi Karachi
40 25-06-2011 PHC/MC-91/11/302 Mr. Kanwar Lal Guriro Miss Aheliya Tharparkar
41 28-06-2011 PHC/MC-92/11/303 Mr. Ameetab Miss Amerta Karachi
42 29-06-2011 PHC/MC-93/11/304 Mr. Haresh Kumar Miss Mona Kumari Hyderabad
43 29-06-2011 Acknowledgement Letter      
44 13-07-2011 PHC/MC-94/11/305 Mr. Prem Chand Miss Sohani Devi Jafarabad
45 20-07-2011 PHC/MC-95/11/306 Mr. Rajesh Kumar Miss Monita Roy Karachi
46 21-07-2011 PHC/MC-96/11/307 Mr. Teka Mal Miss Sundari Karachi
47 22-07-2011 PHC/MC-97/11/308 Mr. Bhagwan Das Miss Durga Karachi
48 22-07-2011 PHC/MC-98/11/309 Mr. Naresh Kumar Miss Veena Kumari Karachi
49 22-07-2011 PHC/MC-99/11/310 Mr. Susheel Kumar Miss Monica Karachi
50 22-07-2011 PHC/MC-100/11/311 Mr. Mukesh Miss Samita Bai Karachi
51 25-07-2011 PHC/MC-101/11/312 Mr. Vishno Mal Miss Leela Bai Karachi
52 29-07-2011 PHC/MC-102/11/313 Mr. Mukesh Kumar Miss Rekha Kott Digi
53 9/8/2011 PHC/MC-103/11/314 Mr. Mukesh Kumar Miss Komal Nawabshah
54 9/8/2011 PHC/MC-104/11/315 Mr. Gowinda Miss Taran Bai Nawabshah
55 15-08-2011 PHC/MC-105/11/316 Mr. Greesh Kumar Narsani Miss Mena Narsani Karachi
56 15-08-2011 PHC/MC-106/11/317 Mr. Ashok Kumar Miss Mohni Bai Thatta
57 1/10/2011 PHC/MC-107/11/318 Mr. Pardeep Kumar Miss Aroona Kumari Tando Mohammad Khan
58 6/10/2011 PHC/MC-108/11/319 Mr. Sunil Kumar Miss Ramila Bai Hyderabad
59 10/11/2011 PHC/MC-109/11/320 Mr. Vishno Raja Qavi Miss Sarojini Karachi
60 15-11-2011 PHC/MC-110/11/321 Mr. Vasdave Lakhwani Miss Poonam Karachi
61 15-11-2011 PHC/MC-111/11/322 Mr. Mohan Das Miss Eshwari Bai Thana Bula Khan
62 28-11-2011 PHC/MC-112/11/323 Mr. Manohar Miss Marvi Karachi
63 8/12/2011 PHC/MC-113/11/324 Mr. Anil Kumar Miss Sapna Karachi
64 9/12/2011 PHC/MC-114/11/325 Mr. Hitesh Kumar Rathi Miss Lata Kumari Karachi
65 14/12/2011 PHC/MC-115/11/326 Mr. Naresh Kumar Mandhan Miss Rekha Hyderabad
66 27-12-2011 PHC/VSC/03/2011 CERTIFICATE    
           
  MARRIAGE CERTIFICATE OF 2010        
S. NO ISSUE DATE REFERENCE NO. GROOM NAME BRIDE NAME MARRIAGE SOLEMNIZED TOWN
1 15-02-2010 PHC/MC-39/10/148 Mr. Dinesh Kumar Langhani Miss Saveeta Kumari Karachi
2 25-03-2010 PHC/MC-15/13/490 Mr. Manoj Kumar Miss Reeta Karachi
3 1/7/2010 PHC/MC-71/10/181 Mr. Harish Kumar Miss Bhagwanti Kumari Karachi
4 1/7/2010 PHC/MC-72/10/182 Mr. Kishore Kumar Miss Arati Kumari Karachi
5 12/7/2010 PHC/MC-73/10/183 Mr. Mahesh Kumar Miss Nitasha Chawla India
6 14-07-2010 PHC/MC-74/10/184 Mr. Sanjai Kumar Miss Arati Karachi
7 17-07-2010 PHC/MC-75/10/185 Mr. Dilip Kumar Khatri Miss Jaivanti Khatri Sanghar
8 17-07-2010 PHC/MC-76/10/186 Mr. Dilip Kumar Rohra Miss Aneeta Rani Karachi
9 23-07-2010 PHC/MC-77/10/187 Mr. Raja Asser Mal Manglani Miss Lachmi Bai Manglani Karachi
10 29-07-2010 PHC/MC-78/10/188 Mr. Danish Kumar Pahuja Miss Aruna Karachi
11 5/8/2010 PHC/MC-79/10/189 Mr. Dilip Kumar Miss Sangeeta Sangher
12 5/8/2010 PHC/MC-80/10/190 Mr. Pesu Mal Miss Durpati Jamshoro
13 12/8/2010 PHC/MC-81/10/191 Mr. Ram Chela Miss Khami Bai Karachi
14 18-08-2010 PHC/MC-82/10/192 Mr. Suresh Kumar Miss Aroona Jacobabad
15 21-08-2010 PHC/MC-83/10/193 Mr. Sailesh Khatri Miss Heshwari Khatri Balochistan
16 21-08-2010 PHC/MC-84/10/194 Mr. Jai Parkash Miss Meeran Bai Jamshoro
17 30-08-2010 PHC/MC-85/10/195 Mr. Ravinder Kumar Miss Washdev Karachi
18 31-08-2010 PHC/MC-85/10/195 Mr. Harish Chandra Miss Lata Karachi
19 16-09-2010 PHC/MC-86/10/196 Mr. Gopal Khamuani Miss Geeta Khamuani Karachi
20 20-09-2010 PHC/MC-87/10/197 Mr. Sudhamo Ahuja Miss Rani Karachi
21 20-09-2010 PHC/MC-88/10/198 Mr. Darpan Lal Miss Kirhan Lal Karachi
22 22-10-2010 PHC/MC-89/10/199 Mr. Bhesham Kumar Miss Joshana Mirpurkhas
23 22-10-2010 PHC/MC-90/10/200 Mr. Nirmal Das Miss Kanta Rani Ghouspur
24 30-10-2010 PHC/MC-91/10/201 Mr. Subash Miss Heti Bai Tharparkar
25 30-10-2010 PHC/MC-92/10/202 Mr. Anil Jawat Miss Pushpa Sangher
26 30-10-2010 PHC/MC-93/10/203 Mr. Kishwar Kumar Shahani Miss Koshila Karachi
27 9/11/2010 PHC/MC-94/10/204 Mr. Hari Karishan Miss Shanti Karachi
28 30-11-2010 PHC/MC-95/10/205 Mr. Chandar Kumar Miss Kanta Kumari Jacobabad
29 10/12/2010 PHC/MC-96/10/206 Mr. Anil Kumar Panjwani Miss Indra Rajwani Karachi
30 10/12/2010 PHC/MC-97/10/207 Mr. Peretam Das Miss Indra Kumari Karachi
31 10/12/2010 PHC/MC-98/10/208 Mr. Ravish Kumar Miss Kunwal Karachi
32 10/12/2010 PHC/MC-99/10/209 Mr. Mahadev Miss Sheela Karachi
33 10/12/2010 PHC/MC-100/10/210 Mr. Kartar Lal Miss Sangeeta Islamabad
34 28/10/2010 PHC/MC-101/10/211 Mr. Murli Rajani Miss. Mohini Rajani Karachi