DIVISIONAL COORDINATORS

S#DivisionsDivisional CoordinatorsContact
1MirpurkhasDr. Shankar Vankwani0333-2500708
2HyderabadMr. Ramesh Rathore0315-8000954
3KarachiMrs. Mangla Sharma
Mr. Parshotam Ramani
Mr. Younas Khan Advocate
Mukhi Alamchand
0336-2276113
0300-9370305
0333-2199439
0300-8375747
4Shaheed BenazirabadMr. Rajesh Kumar Hardasani
Advocate Lal Chand
0333-2912911 0300-3035208
5SukkurMr. Roshan Lal
Dr. Santosh Budhani
0301-8672511 0334-2913151
6LarkanaMr. Roshan Lal
Dr. Dayali
0301-8672511 0333-7574414
7BanbhoreMr. Jeewat Kumar0345-8273336

DISTRICT COORDINATORS

S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1MirpurkhasMr. Chandar Parkash
Mr. Vikram Rathi
0346-3619236
0300-3300938
2TharparkarDr. Shankar Vankwani
Mr. Kishore Jagani
0333-2500708
0345-7788888
3UmerkotEngr. Ramchand (Retired)
Mr. Hotchand Maheshwari
Mr. Popat Kachi
0332-3009988
0333-2983882
0333-2662175
S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1HyderabadMr. Ramesh Rathore
Mr. Bharat Kumar
Mr. Mukhi Mahesh Kumar
0315-8000954
0321-8248068
0341-3993013
2DaduMr. Lakhmichand0345-6139998
3JamshoroMr. Haresh Kumar Dinani
Mr. Ramesh Khamuani
Mr. Saman Das Weedani
Mr. Chandar Lal Asoodani
0300-8372828
0332-3022400
0300-8288830 0300-3201204
4MatiariMr. Shaloo Mal
Mr. Ramesh Kumar
0300-3038531
0300-3095545
5Tando AllayarMr. Chetan Das Katchi0300-3031067
6Tando Muhammad KhanMr. Vinod Kumar0315-0370808
S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1JacobabadMr. Lal Chand Seetlani0333-7334505
2KashmoreMr. Pawan Kumar
Mr. Lal Das Soni
0333-7361804 0303-3668324
3LarkanaDr. Dharmpal
Dr. Dayali
0300-3023525
0333-7574414
4ShikarpurMr. Wajeet Kumar
Mr. Prem Talreja
0332-7700810
0300-8310414
5Qambar ShahdadkotMahraj Ramesh0333-7504737
S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1GhotkiMr. Anil Kumar Ramani
Mr. Sanjay Kumar
Mr. Amar Pehlani
0300-3036303
0333-7244066
0300-3191270
2KhairpurMr. Tanu Mal
 Mr. Harish Sakhija
0305-2127627
0342-1422972
3SukkurMr. Shankar Lal Chandwani
Mr. Santosh Budhani
0331-3207518
0334-2913151
S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1GhotkiMr. Anil Kumar Ramani
Mr. Sanjay Kumar
Mr. Amar Pehlani
0300-3036303
0333-7244066
0300-3191270
2KhairpurMr. Tanu Mal
 Mr. Harish Sakhija
0305-2127627
0342-1422972
3SukkurMr. Shankar Lal Chandwani
Mr. Santosh Budhani
0331-3207518
0334-2913151
S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1BadinMr. Jeewat Kumar0345-8273336
2SujawalMr. Jai Kumar
Mr. Eshwar Lal
0300-3594025
0315-3036650
3ThattaMr. Karamchand
Mr. Daryano Mal
0300-2256242
0332-2646123
0321-3278272
S#DistrictsDistrict CoordinatorsContact
1Karachi CentralMr. Afzal Bashir
Mr. Ashok Dhanjee
0316-2571152
0333-2117942
2Karachi EastMahraj Ramnath
Mr. Sarwan Rana
Mr. Annar Haroon
Mr. Ayub Gill
0300-9282700
0300-2708997
0332-2949699
0346-2718682
3Karachi SouthDr. Chandar
Mr. Alison Stephen
Mr. Sundeep Kumar
Mr. Sardar Ammar Singh
0333-3875991
0300-9278692
0313-3588083
0306-2488338
4Karachi WestPastor Asher Mansha
Mr. Zeeshan Joseph
0300-8279961
0321-7770315
5KorangiMr. Shahbaz Masih0345-2970554
6MalirMr. Anand Lal0321-2417006