Annual Mela at Sant Nenuram Ashram

Dr. Ramesh Kumar Vankwani inaugurated the annual Mela of Sant Nenuram Ashram by offering Chadar, Havan Yagya & participating in Satsang at Islamkot Tharparkar.