November 2013

Rana Mubashar @Prime Time - 4 November 2013

Maazrat Kay Saath - 7 November 2013

Inkaar - 19 November 2013

Rana Mubashar - 26 November 2013

Nishan Dehi - 15 May 2017