MARRIAGE CERTIFICATES 2022

 

     JANUARY 2022    
       
1 9/1/2022 589 Naran Rekah Karachi
2 9/1/2022 590 Sunil Baboo Aashvini Karachi
3 9/1/2022 591 Yashwant Simran Karachi
4 9/1/2022 592 Vicky Nandni Karachi
5 9/1/2022 593 Ameet Kumar Nirmila Karachi
6 9/1/2022 594 Heera Lal Radhika Karachi
7 9/1/2022 595 Nanji Sangeeta Karachi
8 9/1/2022 596 Karan Lal Pushpa Karachi
9 9/1/2022 597 Suneel Deeopa Karachi
10 9/1/2022 598 Sagar Pooja Karachi
11 9/1/2022 599 Shankar Kumar Amita Karachi
12 9/1/2022 600 Vinod Vidya Bai Karachi
13 9/1/2022 601 Govind Chanda Karachi
14 9/1/2022 602 Raju Manoo Karachi
15 9/1/2022 603 Karan Kjal Karachi
16 18/1/22 604 Raj Kamal Indra Raj Matli

 

      FEBRUARY 2022  
1 1/2/2022 605 Vishan Das Varkha Kumari Karachi
2 1/2/2022 606 Arun Sindhu Kumari Karachi
3 1/2/2022 607 Manish Kumar Raveena Makhija Karachi
4 2/2/2022 608 Kailash Kumar Kashmala Tando Jam
5 4/2/2022 609 Bunesh Kumar Kirshandas Navani Naina Devi Uthal
6 7/2/2022 610 Karan Kumar Priya Kumari Hyderabad
7 8/2/2022 611 Sagar Larai Nikita Lal Karachi
8 10/2/2022 612 Bhawani Shankar Meena Kumari Umerkot
9 12/2/2022 613 Sidhant Kumar Pamnani Ekta Golani U.A.E
10 16/2/2022 614 Rahul ramesh Lekhwani Sandia Kumari Hyderabad
11 24/2/2022 615 Rakesh Kumar Bhimani Madhuri Islamkot
12 28/2/2022 616 Kamal Kumar Versha Devi Mithi

 

    MARCH 2022      
           
1 9/3/2022 PHC/MC 02/16 Ranjeet Kumar Komal Khatri Karachi
2 9/3/2022 617 Mukesh Kumar Padma Badin
3 11/3/2022 618 Rajesh Kumar Sonam Karachi
4 11/3/2022 619 Govinda Kessrani Komal Rani Karachi
5 24/3/2022 620 Anil Kumar Manisha Kumari Jamshoro
6 29/3/22 621 Chander Lal Sarika Ghauspur
7 29/3/2022 622 Paras Kumar Simaran Karachi
8 30/3/2022 623 Teerath Das Anita Kumari Kandhkot

 

    APRIL 2022    
1 5/4/2022 624 Aneel Kumar Mohani M.P.K
2 5/4/2022 625 Ravi Kumar Barkha Kumari Jamshoro
3 5/4/2022 626 Mahesh Kumar Shanti Bai Kashmore
4 8/4/2022 627 Ashok Kumar Rakhi Kumari Sari Jamshoro
5 12/4/2022 628 Vishal Kumar Sunaina Lachman Das Karachi
6 18/4/22 629 Jai Parkash Vankwani Piryanka Bhurban
7 23/4/2022 630 Akshy Dharam Amerta Devi Hyderabad
8 29/4/2022 631 Sawan Kumar Aradhna Karachi

 

    MAY 2022    
S.# DATE R.# GROOM Name Bride Name City
1 9/5/2022   Vishal Dara Barkha Kukreja Kandhkot
2 10/5/2022 633 Sooraj Sanwlani Vijun CaI Shu Karachi
3 17/5/22 634 Neichal Das Dinani Prinka Devi Ahmed Khan
4 17/5/22 635 Karan Kumar Dinani Komal Thana Bula Khan
5 17/5/22 636 Kanwer Ram Usha Thana Bula Khan
6 25/5/22 637 Naveen Rajani Anjali Bai Kukreja Karachi
7 28/5/22 638 Jiand Rai Shushila Kumari Shahdadkot

    JUNE 2022    
1 1/6/2022 639 Aoom Parkash Kalawanti Devi Karachi
2 1/6/2022 640 Dileep Kumar Pooja Devi Manglani Karachi
3 1/6/2022 641 Heeranand Kukrani Reeta Kundnani Sukkur
4 16/6/22 642 Sooraj Parkash Anmol Karachi
5 28/6/22 643 Ashok Kumar Koshilia Ashok Kumar Hyderabad

 

 

    JULY 2022    
S.No. Date R.# Groom Name Bride Name City
1 6/07/2022 644 Shankar Lal Meghi Tando Bago
2 18/07/2022 645 Kailash Kumar Kawita Karachi
3 27/07/2022 646 Asharam Deo Mal Essarani T.B. Khan

MARRIAGE CERTIFICATES 2021

 

     January 2021    
1 7/1/2001 507 Jai Parkash Vankwani Piryanka Karachi
2 8/1/2021 508 Neetan Nath Kohli Nimrita Sagar Karachi
3 10/1/2021 509 Rajesh Anjana Karachi
4 10/1/2021 510 Parmish Shobha Karachi
5 10/1/2021 511 Hareshchand Nomeeta Karachi
6 10/1/2021 512 Ravi Lata Karachi
7 10/1/2021 513 Jetho Gomti Karachi
8 10/1/2021 514 Dileep Kumar Puja Kumari Karachi
9 10/1/2021 515 Dhiraj Shameeta Karachi
10 10/1/2021 516 Chandu Lohar Janta Karachi
11 10/1/2021 517 Gajanand Puja Karachi
12 10/1/2021 518 Ramoon Delaan Karachi
13 10/1/2021 519 Nanak Ram Radha Karachi
14 10/1/2021 520 Rohit Kumar Komal Karachi
15 10/1/2021 521 Mayur Anjana Karachi
16 10/1/2021 522 Dileep Kumar Puja Karachi
17 10/1/2021 523 Soomar Bheel Gawri Karachi
18 10/1/2021 524 Ramesh Lachmi Karachi
19 10/1/2021 525 Ramoon Rekha Karachi
20 19/1/2021 526 Narender Kumar Malhi Raveena M.P.K
21 26/1/2021 527 Kamal Rai Lalwani Kaushalya Karachi
22 28/1/2021 528 Kheemchand Sapna Devi Hyderabad

 

     FEBRUARY 2021    
1 1/2/2021 529 Suresh Kumar Pooja Kumari Hyderabad
2 1/2/2021 530 Neel Kamal Sapna Kumari Karachi
3 4/2/2021 531 Bheesham Kumar Pooja Kumari Hyderabad
4 4/2/2021 532 Pawan Kumar Pooja Kumari Hyderabad
5 19/2/2021 533 Kishore Kumar Sapna M.P.K

 

     MARCH 2021    
1 10/3/2021 534 Ashok Kumar Vinita Lal Karachi

 

    APRIL  2021    
1 3/4/2021 535 Hans Raj Manglani Daarka Bai Hyderabad
2 5/4/2021 536 Hans Roy Manisha Kumari Hyderabad
3 16/4/2021 537 Sunny Kessrani Kanchan Bhimani Karachi
4          
5 21/4/2021 539 Govind Lal Maya Karachi
6 23/4/2021 540 Veru Mal Gita Devi M.P.K

 

     MAY 2021    
1 4/5/2021 541 Aneet Kumar Eshwari Uthal
2 19/5/2021 542 Sanjay Kumar Maheshwari Sapna Kumari Hyderabad
3 19/5/2021 543 Sumeet Kumar Varsha Maheshwari Hyderabad
4 22/5/2021 544 Avinash Sapna Sewani Larkana
5 26/5/2021 545 rajesh Kumar Prinka Perswani Karachi

 

     JUNE 2021
1 17/6/2021 546 Mahesh Kumar Kamlan Chundiko
2 5/6/2021 547 Beesham Lal Pooja Mithi
3 5/6/2021 548 Bhagchand Lohana Asha Bai Karachi
4 21/6/2021 549 Akash Kumar Sonia Kirpal Das Rajani Karachi
5 24/6/2021 550 Vikrant Sagar Karishma Karachi
6 28/8/2021 551 Ameet Kumar Priya Bhojwani Karachi

 

NO CERTIFICATES ARE ISSUED FOR JULY AND AUGUST 2021

 

     SEPTEMBER 2021    
1 9/9/2021 552 Vijay Lachmi Karachi
2 10/9/2021 553 Manesh Kumar Kainat Karachi
3 14/9/2021 554 Suresh Kumar Badlani Sapna Devi Karachi
4 15/9/2021 555 Dharmindar Darshna Dharmindar Kumar Mithi
5   556      
6 16/9/2021 557 Sharad Kumar Khushboo Hyderabad

 

     OCTOBER 2021    
1 11/10/2021 558 Ghansham Karishma Hyderabad
2 14/10/2021 559 Vikash Kumar Virwani Anju Raharki
3 18/10/2021 78/10/188 Danesh Kumar (copy ) Aruna Bai Karachi
4 21/10/2021 560 Manesh Kumar Gangwani Priyanka Karachi
5 21/10/2021 561 Manesh Kumar Neelam Deepak Karachi
6 26/10/2021 357/18 Raj Kumar (Copy ) Jasoda Karachi

 

     NOVEMBER 2021    
1 2/11/2021 561 Shiv Sagar Natasha Rajani Karachi
2 9/11/2021 562 Anish Kumar Muskan Kohli Karachi
3 13/11/2021 563 Deewan Kumar Jamna Devi Reena Kumari Karachi
4 13/11/2021 564 Ramesh Kumar Meena Kumari Than Bula Khan
5 13/11/2021 565 Ashok Kumar Sunita Kumari Than Bula Khan
6 16/11/2021 566 Waliyat Rai Sunaina Bai Kashmore
7 17/11/2021 567 Anish Kumar Pooja Larai Karachi
8 22/11/2021 568 Ramchand Promila Devi Naserabad
9 23/11/2021 569 Manu Ram Devi Daharki
10 29/11/2021 570 Jashwant Essrani Priyanka Ukrani Karachi

 

     DECEMBER 2021    
1 1/12/2021 571 Deepak Lakhani Sandhia Karachi
2 2/12/2021 572 Amar Kumar Jotika Kumari Maheshwari M.P.K
3 3/12/2021 573 Raj Kumar Deepa Kumari Darbar Sahib Buxa pur
4 3/12/2021 574 Akash Kumar Priya Kumari Karachi
5 8/12/2021 575 Mukesh Kumar Aruna Dawani Karachi
6 11/12/2021 576 Kamal Kumar Essrani Hina Ukrani Karachi
7 13/12/2021 577 Sangeet Kumar Sapna Karachi
8 20/12/2021 578 Sandeep Jagani Navisha Hyderabad
9 21/12/2021 579      
10 21/12/2021 580 Sandeep Kumar Geeta Devi Karachi
11 22/12/2021 581 Kailsh Kumar Joshna Karachi
12 23/12/2021 582 Ram Sandesh Sonam Karachi
13 23/12/2021 583 Honey Kotak Anny Kumari Karachi
14 24/12/2021 584 Suneel Kumar Pinjani Reena Kumari Karachi
15 25/12/2021 585 Manesh Shankar Vaswani Sanja Bai Karachi
16 30/12/2021 586 Shusheel Kumar Suneeta Kumari Karachi
17 30/12/2021 587 Madhu Sudhan Maheshwari Anita Maheshwari Karachi

 

MARRIAGE CERTIFICATES 2020

     JANUARY 2020    
S.# DATE R.# GROOM NAME BRIDE NAME CITY
1 2/1/2020 441 Rajesh Kumar Moosam Karachi
2 2/1/2020 442 Mukesh Vankwani Nita Bai Karachi
3 3/1/2020 443 Girdhari Lal Hina Kumari Karachi
4 4/1/2020 444 Shivman Jai Singhani Aasha Karachi
5 6/1/2020 445 Khoobchand Alias Khubo Mal Mohani Bai Thanabulakhan
6 8/1/2020 446 Kishor Kumar Kahtri Godawari Karachi
7 18/1/2020 447 Pardeep Kumar Neelam Karachi
8 18/1/2020 448 Daya Ram Hunda Bai Thana Ahmed Khan
9 22/1/2020 449 Harish Kumar Sonia Karachi
10 22/1/2020 450 Narinder Kumar Brakha Parkash Karachi
11 22/1/2020 451 Taran Kumar Soni Kumari Karachi
12 24/1/2020 452 Deepak Kumar Kanwal Rani Karachi
13 24/1/2020 453 Parkash Sundra Karachi
14 24/1/2020 454 Shiwa Kolhi Madhu Karachi railway ground
15 24/1/2020 455 Ramesh Ajju Bai Karachi railway ground
16 24/1/2020 456     Karachi railway ground
17 24/1/2020 457     Karachi railway ground
18 24/1/2020 458     Karachi railway ground
19 24/1/2020 459 Naroo Raji Karachi railway ground
20 24/1/2020 460 Prem Anita Karachi railway ground
21 24/1/2020 461 Vikram Ouma Karachi railway ground
22 24/1/2020 462 Pardeep Eshwari Karachi railway ground
23 28/1/2020 463 Sunny Talreja Bhajan Mal Karachi

 

     FEBRUARY 2020    
1 10/2/2020 464 Vinod Kumar Meghna Karachi
2 14/2/2020 465 Avinash Sharma Sadhna Kumari Karachi
3 15/2/220 466 Parekshit Sharma Prinka Sewani Karachi
4 18/2/2020 467 Aroon Kumar Kiran Mirpurmathelo
5 19/2/2020 468 Vikram Kumar Kirpalni Reema Bai Karachi
6 20/2/220 469 Umesh Kumar Pabani Sunaina Lohana Hyderabad
7 22/2/2020 470 Pawan Kumar Chandni Kumari TandoAlayar
8 24/2/2020 471 Hemant Kumar Pushpa Chandani M.P.K
9 28/2/2020 472 Vishal Anand Nisha Daivi TandoAlayar

 

     MARCH 2020    
1 2/3/2020 473 Omang Kumar Rooma Kumari M.P.K
2 3/3/2020 474 Dr.Dharampal Paryar Pooanam Alias Lachmi bai Jacobabad
3 16/3/2020 475 Sunil Kumar Manglani Komal Devi Jamshoro
4 16/3/2020 476 Mihan Kumar Manglani Jhanka Devi Jamshoro
5 16/3/2020 477 Akshay Parekh Manglani Murk Jamshoro
6 16/3/2020 478 Virender Kumar Manglani Chander Kanta Jamshoro
7 16/3/2020 479 Manoj Kumar Manglani Durga Hyderabad
8 16/3/2020 480 Anil Kumar Manglani Deepa Jamshoro
9 16/3/2020 481 Naresh Kumar Barkha Devi Jamshoro
10 16/3/2020 482 Ramesh Kumar Kiran Devi Manglani Jamshoro

 

APRIL 2020 LOCKDOWN DUE TO COVID-19

 

    May 2020    
1 29/5/2020 483 Rahul Jasrani Sumbal Bai Karachi
2 29/5/2020 484 Sanjay Kumar Lakhwani Aroona Lakhwani Karachi

 

     June 2020    
1 10/6/2020 485 Darshan Kumar Sushila Karachi
2 26/6/2020 486 Dheeraj Rameela Karachi
3 26/6/2020 487 Ananad Parkash Suman Karachi

 

     July 2020    
1 20/7/2020 488 Suresh Kumar Padma Kumari Mirpurkhas

NO CERTIFICATES WERE ISSUED FOR AUGUST 2020

     SEPTEMBER 2020    
1 11/9/2020 489 Muneel Kumar Jaivanti Kumari Karachi
2 17-9/2020 490 Mahesh Kumar Tirsha Karachi

 

     OCTOBER 2020    
1 5/10/2020 491 Tulsi Das Kewlani Sapna Devi Thana Bula Khan
2 6/10/2020 492 Parvesh Kumar Sindhya Kumari Karachi

 

     NOVEMBER 2020    
1 3/11/2020 493 Umesh Kumar Bharti Karachi
2 18/11/2020 494 Deepak Hans Ramella Karachi
3 25/11/2020 495 Vijay Kumar Karishma Kumari Piryaloi
4 25/11/2020 496 Ashok Kumar Rani Bai Larkana

 

     December 2020    
1 5/12/2020 497 Ram Shankar Baby Maheshwari Chachro
2 7/12/2020 498 Roheet Rai Kanchan Maheshwari Hyderabad
3 9/12/2020 499 Romesh Kumar Vinita Moorpani Karachi
4 10/12/2020 500 Chamkey Leemani Sundia Devi Hyderabad
5 16/12/2020 501 Ravish Kumar Khushboo Karachi
6 17/12/2020 502 Bhawan Das Neelam Hyderabad
7 19/12/2020 503 Deepak Kumar Neelam Kumar Maheshwari Hyderabad
8 19/12/2020 504 Munesh Sharma Kanwal Mithi
9 23/12/2020 505 Ameet Kumar Kiran Kumari Karachi
10 30/12/2020 506 Sachanand Raj Kumari Larkana